Punkt: 199

Miejscowość: Rynarcice
Gmina: Rudna
Województwo: dolnośląskie; Powiat: lubiński

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %736784747564
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %14185121620
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %13151114916
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.828577
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.151317
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %443326

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,76,86,66,45,75,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,75,55,35,24,64,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,021,220,921,030,954,11
Węgiel organiczny%0,590,710,530,60,552,39
Azot ogólny%0,0490,040,0360,0580,060,058
Stosunek C/N12,017,814,710,39,141,21

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,332,552,332,782,632,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,120,330,39
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,030,140,11
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,871,621,931,841,171,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,140,20,210,280,190,48
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,030,050,08<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,250,30,20,440,320,35
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,322,182,372,61,772,53
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-14,654,734,75,384,43,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%49,8946,0950,4348,3640,2576,67

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-111,011,38,28,88,28,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-17,811,78,415,49,515,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,82,03,94,44,14,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,880,880,750,70,411,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,933,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0033,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,040,0430,0410,0410,040,023
Wapń%0,140,090,080,060,050,04
Magnez%0,060,060,030,040,050,09
Potas%0,060,060,080,060,070,06
Sód%0,0040,0040,0040,0030,0070,003
Siarka%0,0160,0140,0160,0090,0110,004
Glin%0,460,480,370,250,270,44
Żelazo%0,490,530,430,470,510,45

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1407363364506470434
KadmCd mg*kg-10,130,130,10,150,13<0,50
MiedźCu mg*kg-19,810,310,612,512,79,19
ChromCr mg*kg-16,27,36,75,96,16,08
NikielNi mg*kg-12,74,34,03,84,03,52
OłówPb mg*kg-112,516,712,617,113,111,9
CynkZn mg*kg-121,528,720,025,321,517,5
KobaltCo mg*kg-12,772,412,162,422,472,2
WanadV mg*kg-112,011,09,510,310,28,76
LitLi mg*kg-14,54,74,02,33,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,190,130,160,21<2,00
BarBa mg*kg-127,331,029,730,532,324,7
StrontSr mg*kg-16,26,25,95,04,1<10,00
LantanLa mg*kg-16,96,56,16,75,75,81
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,72,6

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-192,0173,0485,0161,0180,0<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,4<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,4<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,7<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,3<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,7<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,1<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,5<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,037n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1397315330426455379
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,195,24,45,396,6618,5606060
Zasoleniemg KCl*100g-113,713,711,514,2317,5849