Punkt: 197

Miejscowość: Grębocice
Gmina: Grębocice
Województwo: dolnośląskie; Powiat: polkowicki

Kompleks: 1 (pszenny bardzo dobry); Typ: Dz (czarne ziemie zdegradowane); Klasa bonitacyjna: II

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %111099929
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %525150515739
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %373941403432
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.202238
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.757055
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %71013587

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,57,07,66,35,86
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,35,66,55,25,05,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.2,94n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,691,831,672,072,025,95
Węgiel organiczny%0,981,060,971,21,173,45
Azot ogólny%0,0750,0810,090,1240,120,16
Stosunek C/N13,113,110,89,79,821,56

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,222,850,534,53,752,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,160,260,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,070,050,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-17,238,720,7517,755,769,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,051,21,443,660,631,07
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,130,180,180,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,70,580,680,781,020,77
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-19,0810,6123,0522,377,4611,44
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-112,313,4623,5826,8711,2114,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%73,8278,8397,7583,2666,5476,78

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-122,728,021,318,518,513,3
Potas przyswajalnymg K2O*100g-118,411,212,223,423,124,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-110,010,316,614,79,610,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,81,01,00,940,684,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,547,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1534,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0660,070,0660,0430,060,029
Wapń%0,290,361,510,250,230,56
Magnez%0,20,210,280,170,160,35
Potas%0,20,20,210,230,250,21
Sód%0,010,0140,0120,0120,0140,006
Siarka%0,0260,0280,0190,0180,0210,02
Glin%1,341,311,150,931,021,05
Żelazo%1,381,451,341,231,311,3

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1533563538542502487
KadmCd mg*kg-10,210,350,180,210,19<0,50
MiedźCu mg*kg-120,023,618,322,125,423,7
ChromCr mg*kg-114,016,016,615,017,015,5
NikielNi mg*kg-110,613,813,312,012,510,6
OłówPb mg*kg-117,019,516,921,119,518
CynkZn mg*kg-140,844,138,141,337,932,7
KobaltCo mg*kg-16,184,656,375,165,535,01
WanadV mg*kg-142,744,339,325,125,322,5
LitLi mg*kg-18,59,88,16,87,8<10,00
BerylBe mg*kg-10,470,550,460,490,58<2,00
BarBa mg*kg-184,596,383,689,378,079,4
StrontSr mg*kg-116,520,425,311,712,415
LantanLa mg*kg-118,020,215,816,116,017,75
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,06<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,675,36

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1156,0146,0410,0287,6384,0<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.154,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,8<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,4<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,3<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,1<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,7<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,9<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,4<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,5<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,037n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1772683710821662853
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,196,88,36,429,7517,8030303
Zasoleniemg KCl*100g-113,717,921,616,9525,7447