Punkt: 195

Miejscowość: Sobczyce
Gmina: Kotla
Województwo: dolnośląskie; Powiat: głogowski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Fb (mady brunatne); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %363534303858
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %212026222528
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %434540483714
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.414871
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.393625
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %21241820164

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,57,06,76,45,75,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,15,35,55,14,74,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,522,732,872,282,572,22
Węgiel organiczny%1,461,581,661,321,491,29
Azot ogólny%0,1540,1780,130,1350,150,2
Stosunek C/N9,58,912,89,89,96,45

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,683,322,784,434,435,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,160,440,53
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,020,120,09
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-113,3512,7111,4812,9211,0514,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-12,452,321,862,140,241,92
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,130,190,110,10,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,40,60,262,440,28
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-116,3115,6214,0515,4213,8116,3
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-119,9918,9416,8319,8518,2419,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%81,5982,4783,4877,6875,7184,46

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,24,010,12,23,72,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-17,59,520,27,88,89,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-120,020,016,121,617,315,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,881,451,51,120,991,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,595,5
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9134,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0660,0580,1050,0410,060,024
Wapń%0,370,470,390,310,310,01
Magnez%0,240,220,230,190,180,02
Potas%0,180,150,160,120,130,02
Sód%0,0110,010,010,0060,0080,001
Siarka%0,0330,0280,0220,0230,0220,019
Glin%2,031,831,761,281,340,25
Żelazo%2,521,892,022,332,430,2

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-193611171035837736622
KadmCd mg*kg-10,270,320,210,210,19<0,50
MiedźCu mg*kg-1118,2107,3109,999,0102,890,8
ChromCr mg*kg-122,122,721,922,024,322,2
NikielNi mg*kg-115,514,918,015,915,713,2
OłówPb mg*kg-133,726,532,954,852,851
CynkZn mg*kg-158,273,365,367,558,351
KobaltCo mg*kg-14,533,414,056,085,985,08
WanadV mg*kg-160,066,756,630,931,328,4
LitLi mg*kg-117,617,015,511,913,412,3
BerylBe mg*kg-10,830,90,70,891,08<2,00
BarBa mg*kg-1162,3225,7184,2157,9139,2138
StrontSr mg*kg-117,715,914,512,812,214,3
LantanLa mg*kg-114,49,815,313,912,514,03
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,07<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,9110,8

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1192,0175,0754,0312,6291,7<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.46,7<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,9<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,7<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,3<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,4<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,2<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,7<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,6<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,024n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1537446585656928565
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,764,313,65,07,0214,0151515
Zasoleniemg KCl*100g-112,611,339,813,2118,5337