Punkt: 191

Miejscowość: Biała
Gmina: Chojnów
Województwo: dolnośląskie; Powiat: legnicki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %211814222520
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %494755484849
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %303531302731
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.374028
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.605567
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %684355

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,87,27,17,16,86,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,96,26,26,46,16,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,170,160,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,621,851,581,621,562,96
Węgiel organiczny%0,941,070,920,940,91,72
Azot ogólny%0,0970,0820,0770,1080,090,14
Stosunek C/N9,713,011,98,710,112,29

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,331,980,91,731,51,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,05
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,996,617,116,725,556,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,580,750,591,110,181
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,030,070,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,30,250,330,920,25
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,867,767,988,236,77,55
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,199,748,889,968,29,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%74,6579,6789,8682,6381,782,97

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,410,47,218,815,213,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-14,96,98,77,37,68,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,48,45,412,69,410
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,121,01,381,280,731,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,242,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,6234,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0540,0570,0470,0460,040,048
Wapń%0,220,240,220,190,190,41
Magnez%0,120,130,10,120,130,28
Potas%0,120,140,140,120,150,17
Sód%0,0090,0060,0080,0080,0130,006
Siarka%0,0260,0230,0180,0210,0170,013
Glin%0,91,190,740,630,81,02
Żelazo%0,871,10,910,860,931,34

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1543510573518517432
KadmCd mg*kg-10,310,250,190,240,21<0,50
MiedźCu mg*kg-110,89,510,612,014,411,1
ChromCr mg*kg-111,214,313,411,914,712
NikielNi mg*kg-16,28,08,97,89,67,56
OłówPb mg*kg-119,317,122,523,421,019
CynkZn mg*kg-135,040,734,942,544,833
KobaltCo mg*kg-14,564,485,024,144,533,84
WanadV mg*kg-136,740,733,619,823,219,2
LitLi mg*kg-16,78,26,84,36,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,330,40,330,340,5<2,00
BarBa mg*kg-161,372,367,867,162,056,1
StrontSr mg*kg-113,19,710,210,410,911
LantanLa mg*kg-114,112,814,012,714,413,73
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,574,39

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1131,0199,0292,0398,0324,2<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,0<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.54,6<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,4<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,5<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,0<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,6<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.47,0<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,8<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,2<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1789711755774804722
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-111,6811,410,27,596,687,57575757
Zasoleniemg KCl*100g-130,830,126,820,0517,6420