Punkt: 189

Miejscowość: Białka
Gmina: M. Legnica
Województwo: dolnośląskie; Powiat: m. Legnica

* Punkt badawczy 189 został przeniesiony w roku 2015 - zmiana lokalizacji z powodu zalesienia, teren należący do Huty Miedzi Legnica

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %172522141522
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %464243515535
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %373335353043
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.272929
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.706763
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %755348

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,97,37,06,66,47,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,56,86,45,85,76,9
Węglany (CaCO3)%0,040,080,06n.o.n.o.0,05

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,732,01,932,572,592,86
Węgiel organiczny%1,01,161,121,491,51,66
Azot ogólny%0,1190,1280,0970,130,120,14
Stosunek C/N8,49,011,511,512,511,86

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,051,131,882,932,330,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-110,688,967,785,275,3413,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,721,061,060,861,040,67
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,130,060,040,070,080,1
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,360,480,540,310,260,62
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-111,8910,569,426,516,7114,49
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-112,9411,6911,39,449,0418,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%91,8990,3383,3668,9774,2278,75

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-121,424,320,313,114,625,3
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,420,417,811,211,520,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,810,822,715,910,66,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-16,387,051,560,910,477
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,7418,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,1810,8

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0440,0520,0550,0440,040,054
Wapń%0,320,260,20,190,240,23
Magnez%0,130,130,10,10,120,13
Potas%0,130,120,180,130,140,12
Sód%0,010,0070,0080,0070,0150,005
Siarka%0,0360,0290,0260,0210,0190,01
Glin%1,040,871,090,980,770,39
Żelazo%1,020,891,320,850,930,59

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1603552571576576491
KadmCd mg*kg-10,670,530,510,390,3<0,50
MiedźCu mg*kg-1215,0208,3196,5271,7320,1265
ChromCr mg*kg-112,012,215,211,413,511,3
NikielNi mg*kg-110,36,210,69,212,39,22
OłówPb mg*kg-180,786,783,9102,099,1109
CynkZn mg*kg-150,060,051,762,666,056
KobaltCo mg*kg-18,617,9910,227,278,57,23
WanadV mg*kg-130,335,034,915,218,816,8
LitLi mg*kg-17,16,79,26,49,4<10,00
BerylBe mg*kg-10,370,330,60,350,59<2,00
BarBa mg*kg-165,768,387,970,366,461,4
StrontSr mg*kg-112,89,214,07,89,6<10,00
LantanLa mg*kg-115,513,113,912,016,215,61
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,120,125
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,8512,1

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1140,0221,0342,0352,0385,7161
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.69,1<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,841
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,025
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,1<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,131
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,032
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,9<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.52,332
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,2<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,132

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,071n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1699660674735563505
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-134,4631,612,57,711,3310,2272727
Zasoleniemg KCl*100g-193,683,433,120,3229,9127