Punkt: 187

Miejscowość: Zagrodno
Gmina: Zagrodno
Województwo: dolnośląskie; Powiat: złotoryjski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %171616131520
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %464449515057
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %374035363523
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.242728
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.736868
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %662354

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,86,76,75,95,65,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,95,65,75,04,65,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,81,531,461,811,730,63
Węgiel organiczny%1,040,890,851,051,0<0,50
Azot ogólny%0,090,080,0760,1190,110,11
Stosunek C/N11,511,111,28,89,12,27272727

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,82,181,54,733,983
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,160,350,16
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,050,140,05
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-16,365,745,944,153,275,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,330,510,410,250,230,58
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,030,040,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,40,360,310,460,330,41
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-17,156,716,694,93,876,59
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,958,898,199,637,8510
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%79,8975,4881,6850,8949,365,9

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-111,010,412,512,64,88,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-113,613,714,918,09,515,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,94,628,83,73,15,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,751,571,331,321,213,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,885,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,1233,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0660,0640,0620,0580,050,033
Wapń%0,290,230,190,150,110,06
Magnez%0,20,180,180,110,10,08
Potas%0,150,130,150,120,120,07
Sód%0,0080,0070,0090,0090,0090,003
Siarka%0,0250,0210,0170,0190,0180,014
Glin%1,060,90,780,690,710,34
Żelazo%1,040,970,980,940,950,52

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1547613522741755705
KadmCd mg*kg-10,210,250,150,240,19<0,50
MiedźCu mg*kg-111,711,210,511,111,410,5
ChromCr mg*kg-111,211,011,411,412,811,7
NikielNi mg*kg-18,38,19,38,69,47,61
OłówPb mg*kg-119,520,520,725,718,019,5
CynkZn mg*kg-138,345,033,738,737,831
KobaltCo mg*kg-15,364,725,074,955,194,62
WanadV mg*kg-130,340,032,221,121,420,1
LitLi mg*kg-18,36,86,85,17,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,370,330,30,330,47<2,00
BarBa mg*kg-169,762,061,777,868,967,4
StrontSr mg*kg-114,711,810,69,07,6<10,00
LantanLa mg*kg-116,112,314,813,513,415,25
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,584,56

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1187,0622,0512,0434,3349,5<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.125,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,8<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,1<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,6<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,9<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,1<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,024n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1779849759766827809
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-18,048,211,57,999,6620,8333333
Zasoleniemg KCl*100g-121,221,630,321,0925,555