Punkt: 181

Miejscowość: Borowina
Gmina: Szprotawa
Województwo: lubuskie; Powiat: żagański

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %616064636152
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %192120222731
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %201916151217
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.757664
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.242332
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %664114

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,25,66,56,86,56,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,14,55,66,15,66,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,08n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,891,881,772,11,851,49
Węgiel organiczny%1,11,091,031,221,070,87
Azot ogólny%0,0860,910,080,1150,10,15
Stosunek C/N12,812,012,910,610,75,8

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-15,14,82,331,882,251,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-12,241,63n.o.n.o.n.o.0,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,920,95n.o.n.o.n.o.0,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,51,52,942,922,773,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,160,280,411,750,461,3
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,110,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,280,30,490,830,80,51
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,972,143,855,614,065,51
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,076,946,187,496,3110,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%27,8630,8462,374,9164,3654,02

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-18,07,611,89,18,99,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,314,519,626,422,526,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,73,04,518,69,814,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,981,20,750,841,512
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,932,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9132,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0390,0310,0520,0460,040,029
Wapń%0,050,070,080,060,080,09
Magnez%0,040,060,060,060,050,05
Potas%0,080,060,060,060,060,05
Sód%0,0090,0070,0050,0030,0030,003
Siarka%0,0160,0160,0180,0170,0170,026
Glin%0,680,620,550,280,280,28
Żelazo%0,50,480,470,420,40,34

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1202187216242229187
KadmCd mg*kg-10,160,160,160,160,14<0,50
MiedźCu mg*kg-15,85,56,55,85,94,56
ChromCr mg*kg-17,27,07,16,36,06,13
NikielNi mg*kg-14,03,44,73,32,92,82
OłówPb mg*kg-111,514,516,016,816,115,5
CynkZn mg*kg-122,323,227,525,725,821,5
KobaltCo mg*kg-10,870,980,671,461,291,33
WanadV mg*kg-110,010,010,512,112,511,5
LitLi mg*kg-14,84,84,02,12,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,170,210,140,13<2,00
BarBa mg*kg-131,727,732,325,423,121,6
StrontSr mg*kg-16,15,66,43,54,1<10,00
LantanLa mg*kg-17,86,78,15,66,17,01
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,122,65

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1141,0116,0222,0254,6123,7<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,3<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,6<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,0<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,6<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,6<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,014n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1337416411486472475
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,096,87,97,188,4610,9848484
Zasoleniemg KCl*100g-110,517,920,818,9522,3329