Punkt: 179

Miejscowość: Żubrów
Gmina: Sulęcin
Województwo: lubuskie; Powiat: sulęciński

* Punkt badawczy 179 został przeniesiony w roku 2020 – zmiana sposobu użytkowania (zbyt blisko drogi)

Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: VI

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %677375696157
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %191814202932
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %141211111011
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.828371
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.171525
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %533124

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,37,36,96,46,46,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,66,46,25,45,85,7
Węglany (CaCO3)%0,370,240,12n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,071,231,31,382,051,87
Węgiel organiczny%0,620,640,750,81,191,09
Azot ogólny%0,0340,050,0460,0730,090,08
Stosunek C/N18,212,816,311,013,213,63

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,750,731,132,181,952,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,21n.o.0,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,03n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,172,993,072,483,194,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,310,230,380,20,260,22
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,060,080,050,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,460,30,260,310,370,5
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,043,583,793,043,855,02
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-13,794,314,925,225,810
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%80,2183,0677,0358,2766,3650,2

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-116,615,020,511,317,317,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-113,510,910,912,433,014,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,42,23,72,34,12,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,251,050,820,852
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,322,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3733,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0240,30,050,0410,040,032
Wapń%0,330,210,270,080,110,21
Magnez%0,110,090,070,070,090,11
Potas%0,140,10,080,060,10,09
Sód%0,010,0040,0090,0070,0080,004
Siarka%0,010,0140,0160,0110,0120,009
Glin%0,790,630,630,310,440,51
Żelazo%0,810,830,720,50,590,62

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1188175177159149230
KadmCd mg*kg-10,080,110,080,090,08<0,50
MiedźCu mg*kg-16,36,18,23,24,53,39
ChromCr mg*kg-111,79,910,46,08,35,98
NikielNi mg*kg-16,75,75,84,05,33,14
OłówPb mg*kg-17,29,511,710,79,711,5
CynkZn mg*kg-123,823,227,923,525,223
KobaltCo mg*kg-12,01,491,831,782,11,53
WanadV mg*kg-116,713,912,39,713,19,09
LitLi mg*kg-15,34,23,12,33,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,270,230,180,150,2<2,00
BarBa mg*kg-129,926,627,923,627,121,3
StrontSr mg*kg-112,59,78,34,26,6<10,00
LantanLa mg*kg-19,56,79,96,77,87,32
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,52,33

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11243,0884,0453,0234,1154,81378
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,453
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,0243
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,1104
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,984
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,2119
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,6145
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,8200
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,0139
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,9124
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,5167

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,009n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1420444394417350340
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-112,359,810,65,96,4918,5606060
Zasoleniemg KCl*100g-131,825,928,115,5817,1349