Punkt: 177

Miejscowość: Trójca
Gmina: Zgorzelec
Województwo: dolnośląskie; Powiat: zgorzelecki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %262832222839
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %353631373838
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %393637413423
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.323649
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.646147
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %888434

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,26,46,26,56,76,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,94,84,85,75,96,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,061,881,912,291,922,07
Węgiel organiczny%1,191,091,11,331,111,2
Azot ogólny%0,1420,120,0960,1360,120,15
Stosunek C/N8,49,111,49,89,38

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,03,33,53,082,031,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,350,30,49n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,10,10,24n.o.n.o.0,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,364,684,424,995,297,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,540,460,560,660,410,95
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,030,040,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,530,480,470,771,170,71
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,495,685,486,466,99,26
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,498,988,989,548,9314
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%68,3963,2561,0267,7277,2666,14

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,44,54,28,010,214,3
Potas przyswajalnymg K2O*100g-114,411,817,633,118,530,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,54,110,712,911,710
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,151,21,481,240,982
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,383,5
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1334,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0330,0370,0580,0460,050,025
Wapń%0,170,120,160,170,20,09
Magnez%0,160,110,110,110,110,13
Potas%0,160,130,090,160,130,13
Sód%0,0110,0080,010,0110,0070,004
Siarka%0,0240,0260,0210,0220,0210,017
Glin%1,311,161,140,970,920,67
Żelazo%1,040,980,850,90,860,8

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1323468290308280256
KadmCd mg*kg-10,250,250,160,260,22<0,50
MiedźCu mg*kg-18,08,55,86,56,16,17
ChromCr mg*kg-110,310,010,911,813,113,8
NikielNi mg*kg-16,87,56,36,86,96,76
OłówPb mg*kg-124,019,522,722,719,921,5
CynkZn mg*kg-138,343,334,138,942,241,4
KobaltCo mg*kg-13,395,683,63,643,73,64
WanadV mg*kg-126,733,321,118,719,019,3
LitLi mg*kg-18,87,06,46,97,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,430,530,470,450,5<2,00
BarBa mg*kg-152,055,754,371,955,556,6
StrontSr mg*kg-111,39,18,49,69,511,8
LantanLa mg*kg-114,211,014,112,711,714,63
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,05<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,675,42

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1188,0170,0814,0524,4237,7<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,9<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,5<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,8<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,9<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,2<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,9<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,4<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,8<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,7<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,012n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1700804685772628782
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-16,164,35,28,718,2716,6666666
Zasoleniemg KCl*100g-116,311,313,722,9821,8344