Punkt: 175

Miejscowość: Wierzbno
Gmina: Przytoczna
Województwo: lubuskie; Powiat: międzyrzecki

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %666865666856
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %282629282629
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %6666615
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.858769
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.141227
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %111114

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,56,96,86,86,37,4
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,56,05,96,05,77,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%0,931,10,971,241,312,51
Węgiel organiczny%0,540,640,560,720,761,45
Azot ogólny%0,0430,0480,0390,0660,070,07
Stosunek C/N12,613,314,410,910,820,71

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,072,242,131,51,652
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,2
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,142,863,173,032,917,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,110,130,160,140,270,38
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,020,030,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,150,20,260,270,120,38
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,433,253,613,473,3118,56
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,55,495,744,974,9650
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%44,1859,262,8969,8466,7237,12

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-114,216,732,018,618,916,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-14,57,79,210,313,612,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,21,42,21,71,33,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,580,50,50,680,81,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,931
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6333,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0430,050,0740,0560,050,063
Wapń%0,160,140,170,110,110,08
Magnez%0,060,050,090,050,040,07
Potas%0,060,040,050,050,050,07
Sód%0,0070,0050,0090,0050,0030,002
Siarka%0,0140,0130,010,0120,0120,01
Glin%0,420,390,360,260,230,45
Żelazo%0,460,390,430,420,380,54

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1252303292316288306
KadmCd mg*kg-10,150,150,110,130,13<0,50
MiedźCu mg*kg-13,33,23,34,23,63,33
ChromCr mg*kg-17,86,56,76,05,05,51
NikielNi mg*kg-12,72,33,32,82,82,95
OłówPb mg*kg-18,98,79,010,09,311,6
CynkZn mg*kg-119,817,522,822,518,121,2
KobaltCo mg*kg-10,811,021,01,371,141,37
WanadV mg*kg-110,08,712,29,29,19,13
LitLi mg*kg-12,32,43,21,71,8<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,130,170,150,14<2,00
BarBa mg*kg-126,925,327,126,123,827,8
StrontSr mg*kg-17,36,77,36,36,4<10,00
LantanLa mg*kg-18,66,39,58,27,69,25
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,691,88

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1494,0493,0233,0623,8690,9761
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.70,960
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.133,5166
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.59,753
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.54,353
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,958
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,861
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.116,3134
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.73,259
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,352
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,865

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,042n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1283349336472544433
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,427,18,65,745,4911,3636363
Zasoleniemg KCl*100g-115,618,722,615,1614,4930