Punkt: 173

Miejscowość: Polatycze
Gmina: Terespol
Województwo: lubelskie; Powiat: bialski

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: F (mady właściwe); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %605858586350
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %283031292935
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %12121113815
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.737863
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.252033
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %234224

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,56,05,65,55,75,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,14,44,44,24,64,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,47

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,32,292,261,01,761,66
Węgiel organiczny%1,331,331,310,581,020,96
Azot ogólny%0,0750,0680,0630,0580,080,08
Stosunek C/N17,719,520,810,012,812

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,23,933,933,63,532,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,540,370,230,810,40,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,290,140,020,630,1<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,752,021,920,981,33
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,330,380,450,160,40,55
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,060,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,340,380,60,30,470,28
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,482,842,981,52,183,83
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,686,776,915,15,716,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%37,1341,9543,1329,4538,2155,51

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-19,27,99,19,47,510
Potas przyswajalnymg K2O*100g-111,112,117,610,314,19,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,04,25,12,24,55,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,630,50,750,740,933
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,421
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2233,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0340,030,0430,0340,030,052
Wapń%0,080,070,080,030,040,14
Magnez%0,070,050,080,030,030,13
Potas%0,080,060,090,050,050,12
Sód%0,0070,0040,0070,0040,0030,005
Siarka%0,0190,0160,0170,0090,0130,011
Glin%0,510,550,590,180,210,67
Żelazo%0,470,380,450,340,280,89

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1213198198182164203
KadmCd mg*kg-10,320,250,260,10,08<0,50
MiedźCu mg*kg-14,83,74,63,53,1<2,00
ChromCr mg*kg-14,74,84,93,13,03,94
NikielNi mg*kg-12,82,42,61,91,82,26
OłówPb mg*kg-112,710,59,66,84,56,39
CynkZn mg*kg-124,521,524,021,816,121,8
KobaltCo mg*kg-11,721,392,01,321,21,46
WanadV mg*kg-16,76,78,03,73,94,84
LitLi mg*kg-12,63,12,91,01,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,130,20,10,1<2,00
BarBa mg*kg-139,330,035,830,128,532,8
StrontSr mg*kg-17,46,96,93,03,9<10,00
LantanLa mg*kg-17,38,68,04,84,55,73
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,041,25

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1759,0458,0246,0295,9196,8450
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,1<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,362
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,339
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,255
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,554
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,039
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,748
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,165
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,834
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,354

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,105n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1232298246402471285
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,783,55,63,257,899,09090909
Zasoleniemg KCl*100g-17,19,214,88,5720,8324