Punkt: 171

Miejscowość: Sławacinek Stary
Gmina: Biała Podlaska
Województwo: lubelskie; Powiat: bialski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %494648495148
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %303032313337
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %212420201615
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.616460
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.373436
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %344224

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,96,05,75,85,95
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,54,64,34,54,94,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,15

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,781,831,661,662,090,9
Węgiel organiczny%1,031,060,960,961,210,52
Azot ogólny%0,10,1070,0870,0940,110,07
Stosunek C/N10,39,911,010,211,07,43

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,64,033,753,833,533,6
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,330,420,60,440,390,9
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,120,180,370,250,160,52
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,121,821,971,52,11
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,250,170,260,230,420,17
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,010,050,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,430,520,350,440,22
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,812,522,762,132,971,39
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,416,556,515,966,55
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%43,8438,4742,435,7945,6627,8

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,39,56,87,39,68,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,213,512,812,816,05,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,42,52,53,24,31,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,750,61,130,80,752,6
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,052,7
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2824,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0480,060,0610,0530,050,124
Wapń%0,090,080,090,050,092,06
Magnez%0,090,070,060,050,070,28
Potas%0,090,080,10,040,090,13
Sód%0,0070,0060,0070,0010,0070,009
Siarka%0,0190,0150,0140,0190,0160,006
Glin%0,70,660,630,330,450,91
Żelazo%0,480,560,510,440,442,42

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1217295224278224230
KadmCd mg*kg-10,370,30,390,110,11<0,50
MiedźCu mg*kg-14,84,84,64,05,0<2,00
ChromCr mg*kg-16,37,75,84,56,73,46
NikielNi mg*kg-15,25,15,93,75,1<2,00
OłówPb mg*kg-113,611,410,510,68,65,3
CynkZn mg*kg-129,033,330,931,331,914,1
KobaltCo mg*kg-12,362,882,912,452,541,42
WanadV mg*kg-113,316,716,56,08,24,18
LitLi mg*kg-13,85,03,41,94,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,230,260,20,24<2,00
BarBa mg*kg-139,741,839,939,735,117,6
StrontSr mg*kg-18,08,17,63,15,5<10,00
LantanLa mg*kg-110,111,414,57,38,75,9
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,62<1,00

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1521,0394,0627,0526,5396,6<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,0<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,7<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.45,7<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,7<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,6<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.52,2<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,2<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,0<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,028n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1451512536469676400
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,543,75,64,346,916,06060606
Zasoleniemg KCl*100g-19,39,814,811,4518,2416