Punkt: 17

Miejscowość: Kielno
Gmina: Szemud
Województwo: pomorskie; Powiat: wejherowski

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %616260625945
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %242524242740
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %151316141415
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.787757
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.192139
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %222324

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,27,26,97,16,87,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,26,36,06,35,97,3
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.0,120,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,881,991,891,931,954,58
Węgiel organiczny%1,091,151,11,121,132,66
Azot ogólny%0,0870,0890,0920,1030,130,109
Stosunek C/N12,512,912,010,98,724,4

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,831,081,081,81,951,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-110,989,369,045,254,399,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,530,460,420,440,370,53
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,040,050,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,360,290,40,360,41
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-111,9510,249,796,145,1610,44
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-112,7811,3210,877,947,1115,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%93,5190,4690,0677,3472,5668,24

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-121,826,023,625,023,123,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,49,611,016,217,517,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,23,953,05,14,55,2
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,381,251,30,523,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,713,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,7533,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0670,080,0770,0730,070,028
Wapń%0,320,290,210,150,163,5
Magnez%0,110,10,060,070,080,17
Potas%0,120,110,110,090,10,14
Sód%0,0070,0060,0080,0050,0060,008
Siarka%0,0120,0160,020,0160,0160,02
Glin%0,630,560,50,370,380,71
Żelazo%0,790,820,780,80,730,77

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1380363369328328312
KadmCd mg*kg-10,230,20,180,160,14<0,50
MiedźCu mg*kg-15,34,84,74,25,04,49
ChromCr mg*kg-19,59,78,38,18,39,08
NikielNi mg*kg-13,33,33,23,43,43,39
OłówPb mg*kg-19,311,213,311,410,310,7
CynkZn mg*kg-140,046,739,540,339,034,3
KobaltCo mg*kg-11,391,131,051,92,282,15
WanadV mg*kg-113,316,014,010,511,211,3
LitLi mg*kg-13,53,52,02,82,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,230,230,210,2<2,00
BarBa mg*kg-133,335,031,830,134,429,1
StrontSr mg*kg-110,410,18,26,26,9<10,00
LantanLa mg*kg-17,36,35,97,06,38,26
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,813,27

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11247,01760,01209,0951,6585,6347
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.56,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.109,260
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,935
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,827
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,137
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,131
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.99,554
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.67,237
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,730
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,436

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,012n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1431416429392205485
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-19,2911,17,75,063,7311,7424242
Zasoleniemg KCl*100g-123,929,320,313,369,8531