Punkt: 169

Miejscowość: Podolany
Gmina: Białowieża
Województwo: podlaskie; Powiat: hajnowski

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %636167636343
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %262822273036
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %11111110721
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.808155
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.181840
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %423215

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,05,75,55,85,55,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,64,34,34,24,44,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,261,251,190,91,142,68
Węgiel organiczny%0,730,720,690,520,661,55
Azot ogólny%0,0610,070,0610,0570,10,12
Stosunek C/N12,010,311,39,16,612,92

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,153,33,02,853,153,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,440,440,360,530,60,4
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,280,260,170,340,410,19
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,251,51,441,090,571,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,260,250,280,110,250,18
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,030,050,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,320,320,340,220,190,22
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,862,12,091,471,072,34
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,015,45,094,324,224,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%37,1338,8941,0633,9725,3950,87

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-16,56,05,06,05,612,3
Potas przyswajalnymg K2O*100g-113,110,712,710,311,75,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,23,23,31,02,01,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,750,880,631,380,536,51
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8318
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,0038,8

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0310,040,0360,0310,030,026
Wapń%0,150,160,170,030,030,21
Magnez%0,080,050,070,040,040,18
Potas%0,070,060,070,050,050,12
Sód%0,0050,0050,0050,0030,0070,004
Siarka%0,0120,0140,010,010,0140,008
Glin%0,380,320,350,180,190,18
Żelazo%0,410,390,40,290,310,3

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1258272222259201169
KadmCd mg*kg-10,120,130,080,080,05<0,50
MiedźCu mg*kg-12,03,02,31,82,13,09
ChromCr mg*kg-14,03,75,02,63,55,4
NikielNi mg*kg-12,52,63,02,42,82,87
OłówPb mg*kg-13,95,05,75,64,77,92
CynkZn mg*kg-116,817,217,418,916,017,6
KobaltCo mg*kg-11,371,651,661,371,541,88
WanadV mg*kg-16,76,76,83,54,46,91
LitLi mg*kg-16,04,65,41,71,8<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,130,130,110,11<2,00
BarBa mg*kg-122,422,121,519,122,818,5
StrontSr mg*kg-13,93,43,71,72,9<10,00
LantanLa mg*kg-16,34,85,64,45,16,54
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,0<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,861,39

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1130,0186,079,081,093,4<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,2<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,003n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1437329463459691353
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,873,64,73,253,618,33333333
Zasoleniemg KCl*100g-17,69,512,48,589,5322