Punkt: 167

Miejscowość: Łapy Dębowina
Gmina: Łapy
Województwo: podlaskie; Powiat: białostocki

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %596263667347
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %212118181736
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %201719161017
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.788459
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.201537
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %785214

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,66,66,37,06,17,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,55,45,26,25,66,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,06n.o.0,4

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,651,621,471,211,90,91
Węgiel organiczny%0,990,940,850,71,10,53
Azot ogólny%0,0870,0950,0890,0790,140,2
Stosunek C/N11,49,910,08,97,92,65

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,82,152,481,731,951,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,994,994,843,493,246,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,940,710,740,330,472
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,030,090,07<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,510,490,460,380,461,3
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,476,256,074,294,2510,1
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,278,48,556,026,217,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%78,2374,470,9971,2768,5556,42

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-18,26,75,623,841,834,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-121,518,918,416,121,964,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-110,08,58,74,14,819,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,750,631,131,011,361,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,272,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.86,6335,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0370,0470,0420,0470,060,041
Wapń%0,160,140,130,10,130,04
Magnez%0,180,130,130,070,060,03
Potas%0,20,160,180,080,060,03
Sód%0,0090,0070,0080,0040,0030,001
Siarka%0,020,020,0210,0150,0230,024
Glin%0,850,690,630,30,270,2
Żelazo%0,860,830,710,490,430,26

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1257265250172136186
KadmCd mg*kg-10,090,120,090,070,08<0,50
MiedźCu mg*kg-15,55,35,53,84,93,43
ChromCr mg*kg-19,28,710,45,74,77,78
NikielNi mg*kg-16,86,26,35,83,54,93
OłówPb mg*kg-16,18,09,07,07,38,55
CynkZn mg*kg-124,325,826,324,628,846,5
KobaltCo mg*kg-11,912,152,01,891,62,3
WanadV mg*kg-120,020,014,46,76,39,67
LitLi mg*kg-16,56,44,93,02,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,30,270,20,15<2,00
BarBa mg*kg-131,335,030,624,822,436,3
StrontSr mg*kg-16,86,46,43,64,8<10,00
LantanLa mg*kg-18,77,89,28,06,39,15
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,391,67

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1110,0128,0104,0177,999,9131
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,1<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,727
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,2<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,928
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,225
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,725
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,2<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,526

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,051n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1581621595476792517
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-16,877,36,06,6424,4716,6666666
Zasoleniemg KCl*100g-117,719,315,717,5464,644