Punkt: 165

Miejscowość: Świniarów
Gmina: Łosice
Województwo: mazowieckie; Powiat: łosicki

* Punkt badawczy 165 został przeniesiony w roku 2020 – zmiana sposobu użytkowania (teren zabudowany)

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płg (pył gliniasty)
PTG 2008: pyg (pył gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %394042403628
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %403839394344
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %212219212128
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.545037
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.424758
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %462435

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,65,35,35,64,57,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,23,94,24,23,56,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,471,311,241,61,40,77
Węgiel organiczny%0,850,760,720,930,81<0,50
Azot ogólny%0,060,080,0520,0850,080,08
Stosunek C/N14,29,513,810,910,23,125

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,984,23,684,354,131,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,961,121,080,321,020,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,750,730,70,20,76<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,371,151,471,541,275,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,190,160,250,30,251,17
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,050,010,170,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,320,230,280,340,360,55
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,941,592,012,351,97,22
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,925,795,696,76,0315,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%32,7727,4635,3335,0831,4846,28

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-17,45,76,79,46,018,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,88,712,911,513,317,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,41,62,63,63,715,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,251,881,81,360,641,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,32,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,9735,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0480,050,0470,0420,040,042
Wapń%0,080,050,080,090,050,16
Magnez%0,10,070,070,080,080,12
Potas%0,110,070,090,080,10,12
Sód%0,0070,0050,0040,0020,0070,005
Siarka%0,0190,020,0160,0170,0160,013
Glin%0,680,580,690,410,380,52
Żelazo%0,550,50,470,590,530,62

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1273240290289278314
KadmCd mg*kg-10,190,150,190,090,09<0,50
MiedźCu mg*kg-14,33,63,84,13,54,02
ChromCr mg*kg-16,36,56,47,07,08,31
NikielNi mg*kg-14,33,84,35,35,85,64
OłówPb mg*kg-18,77,79,38,77,88,66
CynkZn mg*kg-116,515,517,821,119,126,1
KobaltCo mg*kg-12,482,352,42,872,943,07
WanadV mg*kg-113,315,710,69,18,910,2
LitLi mg*kg-14,64,43,93,53,8<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,20,150,230,22<2,00
BarBa mg*kg-135,038,534,228,531,434,3
StrontSr mg*kg-18,47,26,03,73,4<10,00
LantanLa mg*kg-112,910,69,510,88,311,91
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,492,03

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1122,086,0151,0132,0108,9<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,7<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,6<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,6<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,7<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,5<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,8<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,034n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-14845935956351146526
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,683,55,34,476,758,71212121
Zasoleniemg KCl*100g-16,89,213,911,817,8223