Punkt: 163

Miejscowość: Zdany
Gmina: Zbuczyn
Województwo: mazowieckie; Powiat: siedlecki

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %616262636744
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %252424242235
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %141414131121
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.757655
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.242340
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %543115

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,86,05,65,65,56,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,44,64,34,34,45,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,71,651,411,341,525,49
Węgiel organiczny%0,990,960,820,780,883,18
Azot ogólny%0,080,0910,0710,0690,080,1
Stosunek C/N11,210,511,511,311,131,8

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,033,753,933,453,62,6
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,890,440,30,440,350,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,730,250,160,260,17<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,121,61,461,571,422,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,190,310,380,240,290,55
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,150,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,280,30,250,40,470,49
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,622,272,12,362,23,14
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,656,026,035,815,86,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%28,6737,7134,8340,6437,9650,65

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-114,417,913,019,718,623,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-16,610,111,012,512,816,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,63,14,22,84,74,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,381,631,130,640,472,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,6417,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,152,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0520,0460,060,0690,060,054
Wapń%0,060,080,060,060,060,08
Magnez%0,070,050,040,050,040,06
Potas%0,050,050,030,050,030,07
Sód%0,0040,0040,0030,0040,0030,004
Siarka%0,0190,0190,0160,0170,0150,012
Glin%0,50,430,380,350,30,34
Żelazo%0,410,420,360,390,340,41

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1218230206262228251
KadmCd mg*kg-10,120,20,080,120,08<0,50
MiedźCu mg*kg-12,73,02,72,82,9<2,00
ChromCr mg*kg-14,05,03,84,24,34,96
NikielNi mg*kg-14,33,42,93,33,23,16
OłówPb mg*kg-18,58,39,09,56,87,16
CynkZn mg*kg-118,719,818,221,618,917,9
KobaltCo mg*kg-11,441,411,431,461,381,5
WanadV mg*kg-17,010,37,25,55,15,72
LitLi mg*kg-13,02,61,92,11,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,170,10,150,13<2,00
BarBa mg*kg-127,026,827,332,628,428,7
StrontSr mg*kg-15,04,73,93,93,0<10,00
LantanLa mg*kg-15,44,35,05,54,87,11
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,241,26

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1244,0402,0354,0331,7227,8<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,4<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,7<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,9<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,7<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,5<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.39,1<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,3<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,3<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1376357411417648311
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,383,75,04,176,79<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-16,39,813,011,017,93<10,00