Punkt: 161

Miejscowość: Wrotnów
Gmina: Miedzna
Województwo: mazowieckie; Powiat: węgrowski

* Punkt badawczy 161 został przeniesiony w roku 2020 – zbyt gęsta roślinność uprawna w miejscu poboru

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %646966656767
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %211718201820
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %151416151513
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.777981
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.201914
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %544325

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,85,85,64,94,34,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,54,44,53,83,44,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,14

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,371,361,111,241,140,9
Węgiel organiczny%0,790,790,640,720,660,52
Azot ogólny%0,0970,0860,0840,0710,060,06
Stosunek C/N8,19,27,610,111,08,67

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,833,84,033,93,453,6
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,171,371,171,370,860,9
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,640,980,961,110,610,08
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-10,871,00,730,510,81
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,140,20,370,120,260,15
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,130,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,40,290,180,250,240,24
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,441,551,291,011,321,39
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,275,355,324,914,775,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%27,3228,9724,2520,4927,6525,74

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-116,013,611,616,613,79
Potas przyswajalnymg K2O*100g-112,68,37,47,611,97,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,91,62,21,32,42,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,621,381,080,940,673,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,311
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,9732

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0430,0470,050,0460,040,051
Wapń%0,040,060,040,050,040,44
Magnez%0,060,050,050,050,050,27
Potas%0,060,050,050,050,050,22
Sód%0,0040,0050,0040,0030,0040,006
Siarka%0,0220,0190,0160,0160,0130,008
Glin%0,380,320,350,240,251,31
Żelazo%0,350,40,430,390,351,51

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1163176198274185218
KadmCd mg*kg-10,090,130,070,070,07<0,50
MiedźCu mg*kg-12,02,52,72,52,6<2,00
ChromCr mg*kg-14,03,55,04,24,83,98
NikielNi mg*kg-13,43,03,32,73,12,34
OłówPb mg*kg-19,210,111,08,87,48,05
CynkZn mg*kg-118,317,322,019,218,714,1
KobaltCo mg*kg-11,521,811,832,211,91,71
WanadV mg*kg-17,06,78,06,26,35,44
LitLi mg*kg-12,83,22,02,82,8<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,130,10,140,13<2,00
BarBa mg*kg-115,518,620,821,018,614,8
StrontSr mg*kg-14,05,54,32,32,9<10,00
LantanLa mg*kg-15,64,66,56,26,46,44
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,341,35

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1119,094,0178,0210,7184,228
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.57,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,928
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,3<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,5<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,3<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,6<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,2<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,033n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1440414551460688291
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,992,84,44,869,8210,2272727
Zasoleniemg KCl*100g-113,07,411,712,8425,9227