Punkt: 159

Miejscowość: Zawisty Podleśne
Gmina: Małkinia Górna
Województwo: mazowieckie; Powiat: ostrowski

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: A (gleby bielicowe); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: psp (piasek słabo gliniasty pylasty)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %757576737965
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %141314171626
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %1112101059
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.849079
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.15919
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %131112

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,96,15,45,65,65,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,94,94,54,24,35,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,06

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,472,171,622,383,011,53
Węgiel organiczny%1,431,260,941,381,740,89
Azot ogólny%0,1070,0960,080,1240,150,3
Stosunek C/N13,413,111,711,111,62,97

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,32,983,534,584,734,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,210,230,630,790,560,14
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,050,040,450,470,310,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,244,863,711,892,155,2
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,520,440,350,210,070,77
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,060,060,150,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,190,130,140,140,20,25
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,055,494,262,382,436,22
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,358,477,796,967,1612,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%60,4864,8254,6934,1633,9448,59

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-14,43,23,83,92,735,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-14,13,65,15,75,58,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,64,83,72,32,07,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,881,581,391,150,432,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,62,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3432,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0450,050,0450,0410,040,046
Wapń%0,140,140,180,070,151,12
Magnez%0,080,080,060,060,040,27
Potas%0,070,060,040,050,050,16
Sód%0,0110,0080,0060,0090,0090,006
Siarka%0,0260,0220,020,0250,0260,022
Glin%0,610,660,550,350,430,71
Żelazo%0,570,540,580,440,230,84

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-121319018513652126
KadmCd mg*kg-10,150,20,160,140,12<0,50
MiedźCu mg*kg-13,83,83,14,32,34,6
ChromCr mg*kg-16,37,05,45,44,65,28
NikielNi mg*kg-14,33,63,03,52,72,94
OłówPb mg*kg-16,17,110,310,58,19,88
CynkZn mg*kg-121,719,821,422,822,135,9
KobaltCo mg*kg-10,851,051,131,280,831,01
WanadV mg*kg-111,712,710,17,04,95,3
LitLi mg*kg-12,12,21,52,62,4<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,20,180,20,13<2,00
BarBa mg*kg-134,032,327,525,524,626,5
StrontSr mg*kg-18,56,55,55,16,8<10,00
LantanLa mg*kg-110,98,36,98,75,03,03
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,361,42

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1155,067,0197,0166,3141,4557
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,394
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,066
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,130
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,693
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,348
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,044
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,050
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,552
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,437
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,031
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,266
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,346
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,946

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,15n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1537581593530368329
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,124,64,84,926,117,57575757
Zasoleniemg KCl*100g-113,212,112,712,9816,1320