Punkt: 157

Miejscowość: Kałuszyn
Gmina: Kałuszyn
Województwo: mazowieckie; Powiat: miński

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: ps (piasek słabogliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %798580888468
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %137125919
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %8887713
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.918983
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.81015
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %321112

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,56,76,15,55,96,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,25,45,04,15,26,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,531,621,581,691,873,98
Węgiel organiczny%0,890,940,920,981,082,31
Azot ogólny%0,050,070,0620,0760,090,32
Stosunek C/N17,813,414,812,912,07,22

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,922,733,33,982,632
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,560,30,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,350,12<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,872,241,831,482,175,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,230,160,20,150,520,58
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,140,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,170,210,150,230,720,17
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,32,672,191,993,466,25
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,225,45,495,976,0912
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%44,0649,4439,8933,3556,8252,08

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-18,011,410,013,725,616,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-13,47,86,36,430,47,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,21,93,71,58,07,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,381,131,255,75<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,892,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,847

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0360,0420,050,0460,060,074
Wapń%0,060,10,060,040,10,19
Magnez%0,050,050,030,030,040,34
Potas%0,040,050,040,040,060,23
Sód%0,0060,0050,0020,0040,0060,006
Siarka%0,0170,0140,0170,0170,0210,012
Glin%0,360,290,260,190,21,34
Żelazo%0,350,330,350,320,31,91

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1238197234300325346
KadmCd mg*kg-10,130,20,180,120,17<0,50
MiedźCu mg*kg-13,53,84,54,817,15,27
ChromCr mg*kg-14,04,75,04,34,46,51
NikielNi mg*kg-12,42,63,02,22,02,66
OłówPb mg*kg-116,714,613,339,215,915,4
CynkZn mg*kg-126,323,024,928,037,528,8
KobaltCo mg*kg-11,491,351,671,291,321,56
WanadV mg*kg-14,96,76,93,94,65,4
LitLi mg*kg-10,91,51,31,31,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,130,10,140,11<2,00
BarBa mg*kg-127,230,625,827,629,328,8
StrontSr mg*kg-15,09,26,73,36,2<10,00
LantanLa mg*kg-13,85,24,24,04,63,13
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,361,61

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1629,0703,01640,0882,0980,21443
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,237
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.93,087
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.174,9255
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.70,2157
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.84,1138
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.77,8164
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,5181
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,2124
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.148,2209
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.108,8<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,9155
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.76,6154

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1266329344338893267
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,464,24,94,7919,983,01
Zasoleniemg KCl*100g-16,511,112,912,6352,75<10,00