Punkt: 155

Miejscowość: Długa Szlachecka
Gmina: Halinów
Województwo: mazowieckie; Powiat: miński

Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: VI

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: psp (piasek słabo gliniasty pylasty)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %878682889160
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %99127531
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %456549
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.939473
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.6625
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %121102

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,15,86,05,94,46,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,94,65,04,33,45,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,71,881,851,691,570,78
Węgiel organiczny%0,981,091,070,980,91<0,50
Azot ogólny%0,1010,1080,0920,0740,060,05
Stosunek C/N9,710,111,613,215,25

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,853,153,153,233,91,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,390,680,140,541,240,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,230,520,020,360,94<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,621,371,541,410,622,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,220,180,310,130,110,32
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,160,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,320,210,190,180,120,12
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,221,822,051,880,872,94
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,074,975,25,114,774,6
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%43,7936,6239,4236,8118,2363,91

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-128,321,223,416,215,114,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-112,810,224,25,26,82,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,81,82,21,31,42,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,981,131,131,10,552,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3612,5
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,433,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0420,0410,050,0460,050,041
Wapń%0,040,040,030,040,020,22
Magnez%0,030,030,020,020,020,17
Potas%0,060,030,020,030,040,2
Sód%0,0040,0040,0070,0050,0040,004
Siarka%0,020,020,0190,0150,0140,011
Glin%0,250,270,210,210,191,21
Żelazo%0,230,270,30,260,241,45

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-175788410084106
KadmCd mg*kg-10,130,160,080,110,04<0,50
MiedźCu mg*kg-12,82,53,02,42,9<2,00
ChromCr mg*kg-12,53,33,32,72,72,58
NikielNi mg*kg-11,81,81,71,71,5<2,00
OłówPb mg*kg-110,59,77,39,39,57,25
CynkZn mg*kg-115,215,015,814,611,87,51
KobaltCo mg*kg-11,010,831,330,710,67<1,00
WanadV mg*kg-14,04,76,13,83,83,21
LitLi mg*kg-12,11,81,71,31,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,070,10,070,10,08<2,00
BarBa mg*kg-111,212,718,415,915,513,1
StrontSr mg*kg-13,43,34,03,83,1<10,00
LantanLa mg*kg-13,02,93,73,93,73,69
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,39<1,00

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1113,0236,0565,0250,0827,6190
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,9<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.99,433
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.59,9<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.80,331
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,660
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.44,633
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.89,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.217,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.57,737
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.72,556

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,004n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1251198235264383227
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,783,45,14,185,17<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-110,09,013,411,0513,65<10,00