Punkt: 153

Miejscowość: Michałowice
Gmina: Michałowice
Województwo: mazowieckie; Powiat: pruszkowski

* Punkt badawczy 153 został przeniesiony w roku 2015 ze względu budowę drogi ekspresowej S8

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %615557626742
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %242729252039
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %151814131319
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.747553
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.252441
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %543116

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,06,46,46,25,37
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,85,55,34,84,26,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,54

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,551,761,462,070,732
Węgiel organiczny%0,891,020,851,20,431,16
Azot ogólny%0,0820,0970,0810,0930,040,1
Stosunek C/N10,810,518,512,910,611,6

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,382,512,033,232,552
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,790,390,070,210,350,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,670,180,020,070,19<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,372,632,872,411,054,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,140,260,360,350,250,57
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,170,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,290,360,550,460,240,39
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,833,313,793,391,555,86
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,215,825,826,624,111,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%35,1256,8765,1251,1737,7551,4

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-110,712,523,413,210,625,9
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,313,824,216,111,931,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,52,82,64,52,16,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,381,131,50,910,392,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,382,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,1830,8

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0530,0550,0760,0560,040,03
Wapń%0,070,130,160,090,040,11
Magnez%0,060,070,040,050,040,26
Potas%0,050,080,050,050,040,08
Sód%0,0050,0070,0120,0030,0020,004
Siarka%0,0190,0220,0190,0190,010,014
Glin%0,540,540,490,360,260,96
Żelazo%0,530,570,490,530,361,22

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1282286289289270302
KadmCd mg*kg-10,270,290,210,210,09<0,50
MiedźCu mg*kg-118,814,020,519,65,721,2
ChromCr mg*kg-16,07,87,06,24,28,37
NikielNi mg*kg-15,36,16,74,73,46,45
OłówPb mg*kg-188,081,079,061,511,351,8
CynkZn mg*kg-151,751,758,267,922,992,7
KobaltCo mg*kg-12,322,482,232,091,582,69
WanadV mg*kg-111,312,18,07,45,39,68
LitLi mg*kg-13,74,32,72,51,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,370,30,380,16<2,00
BarBa mg*kg-149,744,251,649,333,964
StrontSr mg*kg-16,87,610,86,63,313
LantanLa mg*kg-16,18,56,06,55,28,07
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,010,17
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,222,81

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1265,0351,0713,0681,6166,61408
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,756
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,3201
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4115
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4156
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,4176
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,2108
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,8157
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,2179
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8101
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,3<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,6159

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,071n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1326319331543585363
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,292,96,35,553,3911,7424242
Zasoleniemg KCl*100g-16,08,516,714,668,9531