Punkt: 151

Miejscowość: Janówek Pierwszy
Gmina: Wieliszew
Województwo: mazowieckie; Powiat: legionowski

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gs (glina średnia)
PTG 2008: gz (glina zwykła)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %374041354236
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %232123242923
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %403936412941
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.445345
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.454345
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %12141211410

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,96,86,76,75,36,3
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,85,55,65,54,35,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,27

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%3,082,772,642,692,223,69
Węgiel organiczny%1,781,611,531,561,292,14
Azot ogólny%0,1620,1530,1220,1480,140,14
Stosunek C/N11,010,512,510,59,215,29

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,33,33,682,934,23,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,370,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,19<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-110,611,610,2610,066,0610,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,872,142,092,390,362,03
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,130,120,080,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,570,420,30,551,840,37
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-113,1414,2912,7713,078,2812,5
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-116,4417,5916,4516,012,4816,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%79,9381,2477,6381,6966,3677,64

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-139,428,223,321,16,66,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-116,218,513,113,517,08
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-117,418,623,920,716,818,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,121,121,130,80,77<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,912,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,7918,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0950,1060,0860,0760,060,04
Wapń%0,320,330,270,280,170,17
Magnez%0,240,250,170,20,140,27
Potas%0,230,20,180,160,130,2
Sód%0,010,0110,0080,0050,0040,005
Siarka%0,0360,0350,0310,0280,0240,019
Glin%1,581,511,821,040,81,26
Żelazo%1,952,21,922,271,741,65

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1148315101438149512831486
KadmCd mg*kg-10,430,440,430,280,22<0,50
MiedźCu mg*kg-114,815,512,615,313,110
ChromCr mg*kg-119,018,318,718,115,918,6
NikielNi mg*kg-121,223,019,619,517,418,2
OłówPb mg*kg-126,825,528,324,217,318,8
CynkZn mg*kg-171,773,770,270,552,753,1
KobaltCo mg*kg-15,827,037,896,646,46,91
WanadV mg*kg-134,736,034,921,519,322
LitLi mg*kg-110,811,48,98,15,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,570,70,490,650,43<2,00
BarBa mg*kg-1139,0149,0130,5125,7109,4123
StrontSr mg*kg-118,816,814,713,29,712,8
LantanLa mg*kg-110,49,49,110,28,713,16
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,467,66

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1338,0582,0646,0425,6206,7191
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,3<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,5<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,539
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,9<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,035
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,731
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,6<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,525
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,730
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,1<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,731

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,155n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1473587412388953453
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-18,367,18,95,965,186,43939393
Zasoleniemg KCl*100g-121,918,723,615,7213,6817