Punkt: 149

Miejscowość: Skrobocin
Gmina: Sońsk
Województwo: mazowieckie; Powiat: ciechanowski

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %737481737271
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %171814162016
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %108511813
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.868870
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.131126
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %131114

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,55,56,15,94,66,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,14,25,14,73,66,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,21,391,131,281,172,69
Węgiel organiczny%0,70,810,660,740,681,56
Azot ogólny%0,070,0860,0770,070,10,08
Stosunek C/N10,09,48,610,66,819,5

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,153,082,032,633,450,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,791,060,120,260,820,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,60,880,010,140,570,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,121,122,391,970,723,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,110,10,140,270,140,55
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,020,170,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,080,080,080,220,230,24
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,341,362,632,631,14,72
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-14,494,444,665,264,556,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%29,8430,6356,4449,9924,2368,41

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-16,35,611,79,67,27,3
Potas przyswajalnymg K2O*100g-11,92,12,46,88,616,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,81,21,63,52,24,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,880,750,630,730,734,62
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,371
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,4938,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,020,0240,0180,0340,030,024
Wapń%0,050,040,080,060,030,21
Magnez%0,050,040,020,040,030,21
Potas%0,050,030,030,040,050,17
Sód%0,0060,0040,0060,0060,0060,004
Siarka%0,0250,0360,0210,0170,0140,009
Glin%0,420,370,320,230,210,47
Żelazo%0,370,290,280,330,290,56

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-115213412711110298
KadmCd mg*kg-10,120,120,090,080,06<0,50
MiedźCu mg*kg-11,82,03,12,22,46,52
ChromCr mg*kg-14,24,54,03,63,34,11
NikielNi mg*kg-13,52,82,72,22,02,62
OłówPb mg*kg-16,56,85,37,78,711,9
CynkZn mg*kg-113,512,515,215,613,119,4
KobaltCo mg*kg-11,281,11,131,181,07<1,00
WanadV mg*kg-16,76,76,04,94,56,87
LitLi mg*kg-12,92,52,81,81,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,120,130,130,09<2,00
BarBa mg*kg-118,115,613,719,018,918,7
StrontSr mg*kg-14,23,44,84,03,2<10,00
LantanLa mg*kg-15,84,74,85,04,66,85
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,562,78

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1149,0175,0205,0133,9121,8265
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,552
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,235
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,825
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,229
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,142
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,930
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,826
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,826

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,003n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1344341298538321346
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,773,35,67,276,6910,2272727
Zasoleniemg KCl*100g-17,38,714,719,1817,6627