Punkt: 147

Miejscowość: Siedlin
Gmina: Płońsk
Województwo: mazowieckie; Powiat: płoński

* Punkt badawczy 147 został przeniesiony o odległość 118 m na skutek ekspansji sieci komunikacyjnej - pierwotna lokalizacja punktu znalazła się w obrębie węzła drogi ekspresowej

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Dz (czarne ziemie zdegradowane); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %606644555652
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %241829232531
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %161627221917
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.696965
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.272925
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %4654210

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,36,06,05,94,95,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,14,65,04,73,94,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,581,752,01,971,893,84
Węgiel organiczny%0,921,011,71,141,12,23
Azot ogólny%0,1110,1180,1260,1210,140,15
Stosunek C/N8,38,613,59,47,814,87

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,052,952,183,754,23,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,60,190,230,370,560,49
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,440,080,070,230,330,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,743,094,765,14,393,7
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,490,60,741,30,180,62
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,10,120,10,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,170,190,180,281,050,25
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,53,985,86,775,634,57
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,556,937,9810,529,8310,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%52,6357,4372,6864,3757,2843,94

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-14,85,27,311,27,815,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-13,84,36,38,49,78,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,46,328,813,411,06,1
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,630,751,030,470,633,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2316,6
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,898,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0230,030,050,0440,040,041
Wapń%0,120,190,20,160,140,26
Magnez%0,110,090,170,110,090,13
Potas%0,090,070,10,090,080,15
Sód%0,010,0130,0120,0070,0030,005
Siarka%0,0250,0190,0260,0240,0190,01
Glin%0,650,570,770,460,430,96
Żelazo%0,680,60,80,790,650,9

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1237195267224185223
KadmCd mg*kg-10,20,230,20,150,13<0,50
MiedźCu mg*kg-15,24,86,04,95,46,02
ChromCr mg*kg-17,88,78,68,88,714,3
NikielNi mg*kg-14,24,65,05,55,36,25
OłówPb mg*kg-110,79,910,310,19,412
CynkZn mg*kg-122,721,824,932,030,635,3
KobaltCo mg*kg-11,711,971,692,612,433,27
WanadV mg*kg-113,310,710,910,99,716,3
LitLi mg*kg-16,14,86,03,72,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,230,30,30,24<2,00
BarBa mg*kg-129,431,730,634,232,142,3
StrontSr mg*kg-17,17,38,47,06,7<10,00
LantanLa mg*kg-18,16,69,48,88,110,51
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,693,37

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11054,0785,0595,0586,51055,91783
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.66,072
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.143,5332
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.84,2199
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.78,5153
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.104,8201
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,7233
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.80,0159
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.130,5284
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.164,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,4189
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.120,8194

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,004n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1404455418356453485
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,725,17,56,485,98<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-19,813,519,017,1115,79<10,00