Punkt: 145

Miejscowość: Liberadz
Gmina: Szreńsk
Województwo: mazowieckie; Powiat: mławski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gl (glina lekka)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %676360566446
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %162023302136
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %171717141518
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.737758
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.262231
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %4521111

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH4,85,45,27,34,56,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH3,83,94,16,63,56,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,04n.o.0,18

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,31,311,232,581,391,52
Węgiel organiczny%0,750,760,711,50,810,88
Azot ogólny%0,0730,0760,0610,1670,10,08
Stosunek C/N10,310,011,69,08,111

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,254,284,231,583,863,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,021,210,89n.o.0,880,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,670,930,68n.o.0,620,18
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,51,871,926,621,22,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,160,180,280,560,350,42
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,010,10,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,30,230,250,480,310,46
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,022,342,467,761,873,18
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,276,626,699,345,736,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%32,2235,3536,7783,0832,6947,46

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,010,69,620,014,416,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-17,87,510,318,016,914,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,22,03,06,63,25,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,120,851,51,360,822,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,842,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,0332,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0380,0410,050,0730,050,028
Wapń%0,080,090,120,080,060,04
Magnez%0,10,080,090,090,080,05
Potas%0,090,080,090,090,10,06
Sód%0,0050,0070,010,0080,0080,003
Siarka%0,0190,0190,0190,0230,0160,009
Glin%0,580,50,490,450,410,3
Żelazo%0,560,580,510,670,490,45

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1195187172267200175
KadmCd mg*kg-10,130,130,10,170,08<0,50
MiedźCu mg*kg-14,23,83,69,23,5<2,00
ChromCr mg*kg-16,87,56,57,26,65,75
NikielNi mg*kg-13,53,73,35,03,72,98
OłówPb mg*kg-18,98,88,717,79,27,81
CynkZn mg*kg-121,220,224,931,624,819,3
KobaltCo mg*kg-11,441,921,972,052,021,78
WanadV mg*kg-113,313,311,112,58,57,35
LitLi mg*kg-17,56,86,03,33,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,20,170,260,16<2,00
BarBa mg*kg-120,220,428,939,529,524,2
StrontSr mg*kg-15,15,86,410,44,6<10,00
LantanLa mg*kg-17,45,58,07,87,47,25
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,661,65

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1285,0507,0401,0523,3314,8561
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,6<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,0<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.51,997
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,548
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,560
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,066
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,944
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.46,671
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.44,974
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,940
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,061

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,043n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1398527509607524370
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-16,834,96,49,76,5511,3636363
Zasoleniemg KCl*100g-118,012,917,025,6117,2930