Punkt: 143

Miejscowość: Popów
Gmina: Łowicz
Województwo: łódzkie; Powiat: łowicki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bw (gleby brunatne wyługowane); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %656165636565
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %192119161820
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %161816211715
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.747779
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.181515
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %765886

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,66,96,67,36,87
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,65,85,46,76,36,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,120,120,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,421,631,652,091,994,22
Węgiel organiczny%0,820,940,961,211,152,45
Azot ogólny%0,1060,1260,1110,1320,140,16
Stosunek C/N7,77,58,69,28,315,31

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,581,41,951,130,981,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.0,39n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.0,23n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,245,654,819,789,1513
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,441,541,942,610,231,82
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,020,080,09<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,210,230,970,451,490,37
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,957,527,7412,9210,9615,19
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,538,929,6914,0511,9418,3
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%81,4884,379,8891,9691,7983,01

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-16,29,015,515,315,315,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-114,711,026,413,110,710
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-116,016,919,719,914,414,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,750,561,030,930,653,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,2411,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,2925

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0230,0280,0380,0370,040,083
Wapń%0,160,170,140,130,270,05
Magnez%0,150,140,110,130,110,07
Potas%0,10,120,170,110,060,07
Sód%0,0080,0110,0140,0080,0040,003
Siarka%0,0160,020,0210,0260,020,044
Glin%0,730,690,720,530,370,51
Żelazo%0,720,640,720,740,730,56

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1197172150302250266
KadmCd mg*kg-10,280,210,220,190,2<0,50
MiedźCu mg*kg-19,310,813,611,37,24,89
ChromCr mg*kg-18,58,79,010,810,111,7
NikielNi mg*kg-17,16,86,76,95,96,39
OłówPb mg*kg-125,321,228,720,814,613,8
CynkZn mg*kg-148,441,743,042,838,237,7
KobaltCo mg*kg-13,12,723,42,762,162,69
WanadV mg*kg-115,013,817,513,912,212,5
LitLi mg*kg-14,44,75,53,53,3<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,270,270,340,32<2,00
BarBa mg*kg-139,234,839,341,634,943
StrontSr mg*kg-17,66,57,38,07,810,9
LantanLa mg*kg-16,57,610,88,46,68,96
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,232,06

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1277,0260,0368,0637,7669,9181
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.58,4<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.101,640
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.60,6<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.57,3<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,925
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,629
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.44,733
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.86,233
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.84,9<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,2<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.54,450

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,028n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1401453434502448380
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,217,86,99,175,427,19696969
Zasoleniemg KCl*100g-119,020,618,324,2114,3119