Punkt: 141

Miejscowość: Jamno
Gmina: Słubice
Województwo: mazowieckie; Powiat: płocki

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %646359858360
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %23222691022
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %1315156718
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.918975
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.8921
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %443124

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,05,24,87,34,96,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH3,83,93,67,14,15,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,16n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,571,71,641,281,354,71
Węgiel organiczny%0,910,890,950,740,782,73
Azot ogólny%0,0660,0810,0650,070,080,17
Stosunek C/N13,811,014,610,69,816,06

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,654,324,950,684,352,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,41,141,61n.o.0,890,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,980,791,21n.o.0,570,03
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-10,50,750,596,710,676,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,130,120,160,280,160,65
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,030,010,060,010,15
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,180,130,180,170,31
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-10,921,080,897,221,027,91
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,575,45,847,95,379,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%16,5220,015,2491,418,9381,55

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-114,811,710,927,414,110,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-15,77,85,75,27,918,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,11,51,61,81,75,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,131,131,191,30,482,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,991
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2260,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,040,0310,0460,0470,040,037
Wapń%0,050,040,060,040,040,05
Magnez%0,050,050,030,040,040,07
Potas%0,080,060,040,040,070,07
Sód%0,0080,0050,0060,0050,0090,003
Siarka%0,0120,0150,0190,0150,0120,014
Glin%0,480,330,280,220,270,33
Żelazo%0,410,390,380,380,340,41

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-11089386242221117
KadmCd mg*kg-10,070,070,040,110,05<0,50
MiedźCu mg*kg-13,83,03,22,73,55,12
ChromCr mg*kg-14,24,84,63,94,310,8
NikielNi mg*kg-12,82,72,72,42,55,43
OłówPb mg*kg-112,010,710,310,38,27,66
CynkZn mg*kg-113,712,712,519,427,223,3
KobaltCo mg*kg-10,931,121,11,191,312,01
WanadV mg*kg-15,06,07,64,75,512,6
LitLi mg*kg-13,13,22,31,42,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,130,070,140,13<2,00
BarBa mg*kg-133,733,226,627,327,431,2
StrontSr mg*kg-15,85,44,35,73,7<10,00
LantanLa mg*kg-18,46,78,74,95,98,04
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,0<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,182,27

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1520,0114,0234,0131,0191,4456
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,085
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,656
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,648
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,645
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,031
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,671
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,144
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,941
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,935

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,16n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1378367407610287411
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,943,85,37,174,6814,7727272
Zasoleniemg KCl*100g-112,710,113,918,9212,3639