Punkt: 139

Miejscowość: Biała
Gmina: Stara Biała
Województwo: mazowieckie; Powiat: płocki

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gl (glina lekka)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %736969706450
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %172119172521
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %101012131129
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.797661
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.202335
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %241114

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,16,36,26,45,86
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,25,25,25,74,94,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,661,491,371,341,274,22
Węgiel organiczny%0,960,860,790,780,742,45
Azot ogólny%0,080,090,0850,0710,10,11
Stosunek C/N12,09,59,311,07,422,27

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,383,52,931,952,43,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,280,14
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,120,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,242,472,572,211,572,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,30,310,450,660,330,43
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,010,080,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,40,290,320,490,580,22
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,973,13,353,442,492,75
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,356,66,285,394,896,9
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%46,7746,9753,3463,8450,9539,86

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-118,415,218,018,416,914
Potas przyswajalnymg K2O*100g-113,610,413,919,516,98,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,73,45,48,75,94,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-13,253,132,881,630,682
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,732,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,130,6

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0570,0530,0660,0520,050,117
Wapń%0,090,10,10,10,050,51
Magnez%0,060,070,070,060,050,22
Potas%0,080,040,040,050,060,15
Sód%0,0080,0040,0060,0060,0080,007
Siarka%0,020,0180,020,0210,0120,008
Glin%0,540,420,370,270,280,97
Żelazo%0,450,390,450,420,351,89

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1193187188218217216
KadmCd mg*kg-10,090,120,120,10,07<0,50
MiedźCu mg*kg-15,85,86,45,24,45,44
ChromCr mg*kg-15,24,84,04,14,56,21
NikielNi mg*kg-13,53,23,33,43,34,56
OłówPb mg*kg-111,310,912,619,89,114,5
CynkZn mg*kg-121,219,821,322,722,519,8
KobaltCo mg*kg-11,031,251,031,541,471,84
WanadV mg*kg-15,06,06,57,36,810,7
LitLi mg*kg-12,82,32,61,71,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,130,130,160,13<2,00
BarBa mg*kg-129,725,424,123,325,624,2
StrontSr mg*kg-17,26,75,33,43,8<10,00
LantanLa mg*kg-17,95,95,96,46,55,98
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,392,27

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-12070,0540,02735,0620,5272,3364
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,334
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,235
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,167
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,940
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,330
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,738
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,942
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,331
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,354
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,1<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,635
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,034

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,076n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1322408413409204489
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-19,446,37,59,155,243,23
Zasoleniemg KCl*100g-124,316,619,824,1713,83<10,00