Punkt: 137

Miejscowość: Studziniec
Gmina: Sierpc
Województwo: mazowieckie; Powiat: sierpecki

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %656665676543
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %222221202332
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %131214131225
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.818054
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.171842
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %243224

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,85,65,45,35,96
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,74,54,24,25,05
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,891,961,451,481,665,38
Węgiel organiczny%1,11,140,840,860,973,12
Azot ogólny%0,1120,1070,0960,080,110,12
Stosunek C/N9,810,68,710,88,826

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,24,434,354,053,082,9
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,951,20,811,050,30,18
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,670,910,480,860,090,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,751,751,181,01,61,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,150,170,170,170,650,35
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,020,090,01<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,130,20,250,240,40,54
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,092,181,621,492,662,69
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,296,615,975,545,747,7
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%33,2332,9827,1426,9646,3134,94

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-111,99,411,313,025,313,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-14,66,24,07,034,222,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,82,02,01,83,33,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,121,131,130,930,961,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,735,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4563,9

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0540,0480,0650,0540,060,049
Wapń%0,070,060,080,060,080,21
Magnez%0,060,070,050,060,060,18
Potas%0,070,060,060,050,080,19
Sód%0,0070,0050,0090,0050,0030,004
Siarka%0,0170,0130,0190,0160,0140,009
Glin%0,530,590,470,290,320,86
Żelazo%0,460,460,420,450,411,16

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1327342354358321401
KadmCd mg*kg-10,070,10,090,090,09<0,50
MiedźCu mg*kg-13,03,43,33,43,94,8
ChromCr mg*kg-15,26,05,65,15,66,95
NikielNi mg*kg-13,53,14,73,63,84,61
OłówPb mg*kg-111,79,811,311,98,912,3
CynkZn mg*kg-127,726,823,526,424,734,8
KobaltCo mg*kg-11,071,92,031,741,72,21
WanadV mg*kg-15,06,08,86,16,98,45
LitLi mg*kg-13,44,22,82,22,5<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,20,130,180,15<2,00
BarBa mg*kg-136,038,333,926,531,635,6
StrontSr mg*kg-16,85,44,53,24,0<10,00
LantanLa mg*kg-18,16,88,18,07,26,12
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,551,86

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1246,0394,0366,0349,2265,11054
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,154
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.39,8185
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,7118
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,3106
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,4128
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,0120
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,185
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,8157
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,8<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,9113
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,9108

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,016n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1512531482510479391
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,143,34,84,117,185,68181818
Zasoleniemg KCl*100g-110,78,712,710,8518,9615