Punkt: 135

Miejscowość: Lipno
Gmina: Lipno
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: lipnowski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgm (piasek gliniasty mocny)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %575655535461
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %252426272724
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %182019201915
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.706973
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.272822
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %656335

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,35,64,84,83,86,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,44,23,83,93,15,3
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,721,741,751,521,693,45
Węgiel organiczny%1,01,011,010,880,982
Azot ogólny%0,0820,0780,0780,0960,10,11
Stosunek C/N12,212,912,99,29,818,18

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-14,054,435,255,255,333,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-11,331,311,261,82,00,16
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,841,030,911,551,7<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,742,391,751,30,852,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,250,280,380,130,270,65
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,080,010,050,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,240,240,310,260,33
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,432,992,381,81,43,78
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-17,487,427,637,056,739,12
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%45,8640,331,1925,520,7941,45

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-114,210,416,720,120,49,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-114,510,18,212,810,510,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,63,13,81,83,084,4
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,121,951,881,331,321,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,013,09
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,6842,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0510,0480,0620,0540,050,06
Wapń%0,10,090,090,060,050,32
Magnez%0,090,090,070,060,070,27
Potas%0,130,090,090,060,10,19
Sód%0,010,0070,0090,0040,0060,009
Siarka%0,0220,020,0240,0190,0170,011
Glin%0,750,680,780,360,440,71
Żelazo%0,610,620,630,470,461,01

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-11831851649587289
KadmCd mg*kg-10,160,190,110,10,09<0,50
MiedźCu mg*kg-13,83,73,93,43,83,98
ChromCr mg*kg-17,57,28,36,06,67,14
NikielNi mg*kg-15,24,46,04,04,56,05
OłówPb mg*kg-115,912,610,611,79,411,4
CynkZn mg*kg-123,821,023,920,118,539,8
KobaltCo mg*kg-11,41,871,591,531,632,07
WanadV mg*kg-111,716,011,97,28,210,1
LitLi mg*kg-15,65,85,32,84,8<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,20,260,180,21<2,00
BarBa mg*kg-137,337,131,528,824,439,9
StrontSr mg*kg-19,310,37,24,04,0<10,00
LantanLa mg*kg-110,011,010,08,47,67,05
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,931,7

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1819,0755,0630,0586,6711,2304
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.51,1<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.155,749
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.72,533
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.56,527
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,440
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,032
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,328
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.132,760
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.28,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,830
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.52,837

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,027n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1486526585536534310
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-112,019,38,56,810,329,84848484
Zasoleniemg KCl*100g-130,924,622,017,9627,2426