Punkt: 133

Miejscowość: Łęg Witoszyn
Gmina: Fabianki
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: włocławski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: F (mady właściwe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gl (glina lekka)
PTG 2008: gl (glina lekka)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %716767666749
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %162019141522
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %131314201829
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.747460
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.222230
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %4444410

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,46,55,86,35,25,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,35,24,95,24,44,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,832,152,121,661,851,67
Węgiel organiczny%1,061,251,230,961,070,97
Azot ogólny%0,0970,0990,0780,1150,110,13
Stosunek C/N10,912,615,88,39,87,46

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,472,682,452,853,153,3
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,160,280,11
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,090,1<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,495,245,634,674,396,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,70,670,60,860,311
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,040,070,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,270,20,211,020,23
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,486,246,475,815,767,33
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,958,928,928,668,9112,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%72,469,9672,5367,164,6560,58

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-15,63,97,86,87,88,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-18,39,510,211,617,17,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,76,76,012,49,39,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,381,651,131,021,032,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,142,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,0930,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0320,0340,050,0420,050,036
Wapń%0,130,140,160,140,140,53
Magnez%0,090,090,070,090,120,61
Potas%0,110,080,060,060,120,29
Sód%0,0050,0060,0090,0060,0070,006
Siarka%0,020,0190,0190,0180,0170,017
Glin%0,610,50,410,370,561,79
Żelazo%0,70,720,770,80,82,24

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1443495445484466540
KadmCd mg*kg-10,240,280,240,230,21<0,50
MiedźCu mg*kg-14,85,34,96,17,74,12
ChromCr mg*kg-16,87,77,07,29,810,6
NikielNi mg*kg-16,56,37,98,710,49,89
OłówPb mg*kg-112,810,113,511,810,311,4
CynkZn mg*kg-132,036,737,836,433,833,6
KobaltCo mg*kg-11,971,781,563,053,563,5
WanadV mg*kg-111,713,310,78,612,212,1
LitLi mg*kg-14,95,14,03,96,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,20,230,240,33<2,00
BarBa mg*kg-142,744,445,746,344,853,5
StrontSr mg*kg-18,57,18,16,97,6<10,00
LantanLa mg*kg-16,54,96,35,96,38,13
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,04<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,383,71

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1159,0199,0265,0181,0147,331
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,9<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,1<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.14,4<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,5<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,3<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,6<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,1<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,4<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,0<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,831

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,031n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1321337373426404352
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,814,37,95,0910,256,81818181
Zasoleniemg KCl*100g-112,411,320,813,4327,0618