Punkt: 131

Miejscowość: Żurawieniec
Gmina: Kutno
Województwo: łódzkie; Powiat: kutnowski

Kompleks: 8 (zbożowo-pastewny mocny); Typ: D (czarne ziemie właściwe); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gp (glina piaszczysta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %555554575853
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %171919202124
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %282627232123
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.686965
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.302529
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %896266

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,27,17,36,25,95,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,36,16,65,35,24,7
Węglany (CaCO3)%0,620,550,54n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%3,143,042,91,971,52,43
Węgiel organiczny%1,821,761,681,140,871,41
Azot ogólny%0,1760,1770,1850,1060,10,1
Stosunek C/N10,39,99,110,88,714,1

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,750,830,72,632,353,6
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,30,350,33
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,090,190,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-119,3618,8918,13,363,063
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,161,341,20,570,340,45
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,180,10,190,030,04<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,320,360,340,630,430,65
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-121,0220,6919,834,593,874,1
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-121,7721,5220,537,226,227
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%96,5596,1496,5963,5862,2458,57

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-116,511,79,421,719,020,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-15,77,07,625,418,222,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-19,810,19,47,34,65
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,382,252,251,030,846
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,052,9
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7434,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0570,0480,040,0620,050,021
Wapń%0,680,60,620,110,10,18
Magnez%0,270,220,250,10,10,13
Potas%0,170,150,120,10,090,1
Sód%0,0150,0160,0110,0070,0050,003
Siarka%0,0340,030,0260,0180,0130,013
Glin%1,431,661,770,410,390,63
Żelazo%1,010,880,840,730,730,82

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1127112117285269253
KadmCd mg*kg-10,230,250,250,170,12<0,50
MiedźCu mg*kg-19,810,712,37,15,94,06
ChromCr mg*kg-113,313,710,57,88,09,1
NikielNi mg*kg-18,87,59,65,15,25,01
OłówPb mg*kg-115,716,312,313,49,911,5
CynkZn mg*kg-126,825,732,130,928,329,8
KobaltCo mg*kg-12,072,552,532,862,692,79
WanadV mg*kg-125,026,719,111,311,912,8
LitLi mg*kg-111,410,610,53,94,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,470,430,470,270,27<2,00
BarBa mg*kg-157,758,652,234,130,532,2
StrontSr mg*kg-115,616,513,15,96,0<10,00
LantanLa mg*kg-113,915,614,810,29,812,86
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,042,18

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1386,0210,0388,0835,0387,4343
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,2<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,3<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.69,560
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.27,737
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.26,228
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,135
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,040
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,238
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.62,049
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.47,7<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,435
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,6<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,761

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,039n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1593655582614559636
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-118,3213,913,87,166,4614,7727272
Zasoleniemg KCl*100g-148,436,736,418,917,0539