Punkt: 13

Miejscowość: Starzyno
Gmina: Puck
Województwo: pomorskie; Powiat: pucki

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %495147464951
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %252528312934
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %262425232215
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.656463
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.313233
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %966444

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,76,05,56,35,06,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,84,74,64,94,06,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%2,122,091,921,92,043,89
Węgiel organiczny%1,231,211,111,11,182,25
Azot ogólny%0,0790,0690,080,1250,140,135
Stosunek C/N15,617,513,98,88,516,67

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,753,93,984,054,651,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,350,280,320,230,460,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,10,120,180,110,270,03
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,495,995,724,493,049,3
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,530,570,590,530,40,87
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,050,060,1<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,250,360,330,340,440,72
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,337,026,695,433,9910,89
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,0810,9210,679,488,6417,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%62,864,2962,757,2646,1662,23

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-11,83,78,48,48,818,1
Potas przyswajalnymg K2O*100g-17,69,611,713,114,329,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-15,85,96,46,56,167,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,381,381,131,210,911,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,272,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1834

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0320,040,0580,0640,060,021
Wapń%0,160,150,150,140,090,19
Magnez%0,190,170,170,150,110,26
Potas%0,190,160,20,130,090,16
Sód%0,0080,0070,0090,0040,0050,01
Siarka%0,0170,0210,0220,0190,0170,021
Glin%1,180,990,880,660,481,16
Żelazo%1,271,241,11,240,931,56

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1522533527531520503
KadmCd mg*kg-10,170,210,140,130,12<0,50
MiedźCu mg*kg-16,76,36,05,85,45,03
ChromCr mg*kg-113,812,312,411,710,312,4
NikielNi mg*kg-18,37,26,07,35,96,15
OłówPb mg*kg-19,511,713,013,011,111,2
CynkZn mg*kg-138,343,043,051,238,032,3
KobaltCo mg*kg-12,493,083,233,993,713,73
WanadV mg*kg-126,726,720,815,613,816
LitLi mg*kg-18,87,65,96,55,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,370,370,340,340,25<2,00
BarBa mg*kg-144,040,036,338,633,129,2
StrontSr mg*kg-111,08,68,06,55,7<10,00
LantanLa mg*kg-110,28,47,99,26,78,98
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,293,45

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1704,0797,0628,0678,7471,8906
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.39,831
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.72,8144
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,991
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,270
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,698
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,6<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,371
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.63,6122
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,999
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,186
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.44,694

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,006n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1554481551586761594
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,096,77,54,686,9913,2575757
Zasoleniemg KCl*100g-113,117,119,812,3418,4535