Punkt: 127

Miejscowość: Główiew
Gmina: Stare Miasto
Województwo: wielkopolskie; Powiat: koniński

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gp (glina piaszczysta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %787578798160
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %151715131219
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %7878721
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.899173
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.10523
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %323144

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,56,15,85,44,24,7
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,55,34,94,13,34
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,471,581,471,721,471,92
Węgiel organiczny%0,850,920,851,00,851,11
Azot ogólny%0,070,080,0870,0830,10,12
Stosunek C/N12,111,59,812,08,69,25

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-13,222,983,683,984,24,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,861,051,31
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,610,730,02
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,752,01,450,720,550,6
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,520,460,230,170,170,17
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,030,070,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,190,190,140,190,20,09
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,492,681,851,150,940,86
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,715,665,535,135,145,1
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%43,6147,3533,4522,4118,3616,86

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-117,014,917,421,417,824,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-15,55,04,86,88,46,6
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-16,04,94,52,22,32,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,01,250,881,310,643,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,843,6
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,1132,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0680,0540,0540,0490,050,02
Wapń%0,140,120,140,030,020,08
Magnez%0,060,050,080,020,020,05
Potas%0,030,050,020,020,010,05
Sód%0,0050,0040,0030,0060,0030,002
Siarka%0,0150,0180,0150,0120,0160,01
Glin%0,280,290,260,180,230,21
Żelazo%0,250,220,210,190,210,28

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1313830212717,1
KadmCd mg*kg-10,110,170,160,060,05<0,50
MiedźCu mg*kg-13,72,82,62,93,12,32
ChromCr mg*kg-13,54,53,92,43,12,92
NikielNi mg*kg-12,81,71,71,51,5<2,00
OłówPb mg*kg-16,86,56,37,06,76,47
CynkZn mg*kg-118,518,114,914,611,37,43
KobaltCo mg*kg-10,450,630,40,420,49<1,00
WanadV mg*kg-16,56,74,33,13,63,63
LitLi mg*kg-11,92,21,50,90,8<10,00
BerylBe mg*kg-10,10,10,10,070,06<2,00
BarBa mg*kg-116,720,213,312,015,910,6
StrontSr mg*kg-13,74,34,11,92,5<10,00
LantanLa mg*kg-13,84,32,92,93,53,32
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,161,37

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1267,0989,0482,0401,1272,2624
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.41,1114
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,269
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,153
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,286
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,986
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,661
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,392
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,8<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,875
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,074

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,041n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1361306265557273225
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,885,34,44,846,2412,5
Zasoleniemg KCl*100g-115,513,911,712,7616,4733