Punkt: 125

Miejscowość: Przedbojewice
Gmina: Kruszwica
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: inowrocławski

Kompleks: 1 (pszenny bardzo dobry); Typ: Dz (czarne ziemie zdegradowane); Klasa bonitacyjna: II

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %615553575742
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %192223192437
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %232324241921
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.717453
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.242041
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %898566

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,56,87,28,06,96,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,85,96,67,46,66,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.0,130,080,210,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,992,12,062,072,121,5
Węgiel organiczny%1,151,221,191,21,230,87
Azot ogólny%0,1450,1660,1510,1290,130,14
Stosunek C/N7,97,37,99,39,56,21

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,11,880,980,751,22
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-19,9810,2317,1414,898,6110,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,021,01,181,60,581,85
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,10,10,140,090,09<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,420,340,671,040,55
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-111,4811,7518,817,2510,3212,8
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-113,5813,6319,7818,011,5216,8
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%84,5486,2195,0595,8389,5876,19

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-19,08,46,515,816,515,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-19,512,010,219,020,215,3
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-110,79,012,013,09,815,2
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,251,111,481,734,2
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,322,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,4634,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0220,030,0360,0380,040,043
Wapń%0,260,270,340,330,30,14
Magnez%0,210,160,140,160,180,32
Potas%0,260,190,160,150,230,23
Sód%0,0120,0070,0070,0050,0090,005
Siarka%0,020,0160,0190,0150,0210,019
Glin%1,110,880,990,540,871,22
Żelazo%1,080,940,950,830,851,51

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1282303275255251308
KadmCd mg*kg-10,20,230,170,190,15<0,50
MiedźCu mg*kg-110,08,510,08,58,97,37
ChromCr mg*kg-112,812,210,59,913,015,3
NikielNi mg*kg-18,27,79,17,98,89,67
OłówPb mg*kg-19,99,610,410,09,013,9
CynkZn mg*kg-130,226,822,524,722,327,6
KobaltCo mg*kg-12,433,092,942,953,353,85
WanadV mg*kg-121,720,016,011,715,617,6
LitLi mg*kg-17,28,05,94,78,510,7
BerylBe mg*kg-10,430,430,360,350,44<2,00
BarBa mg*kg-160,754,748,845,940,655,4
StrontSr mg*kg-116,212,910,810,710,919,1
LantanLa mg*kg-112,310,99,79,311,114,03
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,524,48

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1338,0531,0336,0306,5417,1109
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,2<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,9<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.74,538
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.37,5<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,1<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,525
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,5<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,631
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.50,1<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,440

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1437520523648731472
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,656,37,112,113,0512,8787878
Zasoleniemg KCl*100g-119,716,618,831,9434,4534