Punkt: 123

Miejscowość: Zalesie Barcińskie
Gmina: Barcin
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: żniński

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: płp (pył piaszczysty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %605955565538
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %252728263242
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %151417181320
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.717749
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.272045
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %344236

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,97,16,78,47,67,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,26,15,98,07,37,8
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.2,22,470,28

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,421,291,251,311,573,12
Węgiel organiczny%0,820,750,720,760,911,81
Azot ogólny%0,0780,0740,0890,0720,080,07
Stosunek C/N10,510,18,110,611,325,86

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,271,431,650,530,45<0,75
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,743,943,6216,6714,5416,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,340,280,20,20,450,3
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,020,070,05<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,270,210,570,30,37
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,524,594,0517,515,3417,47
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,796,025,718,0315,7949,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%81,376,2571,0597,0697,1535,36

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-18,88,46,042,038,434
Potas przyswajalnymg K2O*100g-114,510,17,518,419,712
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,72,42,61,62,42,6
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,121,771,633,642,81<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,672,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,0133,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0160,0130,0180,0480,050,051
Wapń%0,150,120,150,081,030,21
Magnez%0,090,070,080,080,10,14
Potas%0,10,060,130,080,110,15
Sód%0,010,0060,0110,0060,0040,012
Siarka%0,010,0140,010,0210,020,028
Glin%0,540,470,490,270,380,74
Żelazo%0,460,360,540,440,510,79

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1283300274306284337
KadmCd mg*kg-10,170,190,140,230,22<0,50
MiedźCu mg*kg-14,23,74,43,74,35,04
ChromCr mg*kg-16,55,86,66,27,29,75
NikielNi mg*kg-13,73,03,65,36,26,47
OłówPb mg*kg-110,99,611,910,310,513,8
CynkZn mg*kg-118,820,021,022,922,125,5
KobaltCo mg*kg-12,171,832,022,212,542,81
WanadV mg*kg-15,06,18,48,710,013,4
LitLi mg*kg-12,03,04,02,24,1<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,170,330,190,24<2,00
BarBa mg*kg-138,334,040,632,628,134,8
StrontSr mg*kg-17,06,07,29,19,412,4
LantanLa mg*kg-18,87,610,07,47,66,78
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,232,55

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1335,0539,0610,0730,91205,6557
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.173,536
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.221,4108
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.116,662
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.99,150
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.110,759
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,861
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.75,444
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.185,290
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.52,555
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.90,353

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,028n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1321415385461583463
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-19,316,36,212,111,619,46969696
Zasoleniemg KCl*100g-123,916,616,331,9430,6525