Punkt: 121

Miejscowość: Popielewo
Gmina: Trzemeszno
Województwo: wielkopolskie; Powiat: gnieźnieński

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pglp (piasek gliniasty lekki pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %615655525745
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %212525272740
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %181920211615
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.707457
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.262337
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %576436

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,47,97,27,67,46,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,86,76,67,07,06,2
Węglany (CaCO3)%0,040,08n.o.0,040,190,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,11,361,21,41,332,88
Węgiel organiczny%0,640,790,70,810,771,67
Azot ogólny%0,0720,0850,070,0790,080,08
Stosunek C/N8,99,310,010,39,620,88

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-10,830,380,60,830,831,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-17,588,187,615,165,773,9
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,270,380,450,420,520,47
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,080,060,050,060,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,290,520,550,550,390,82
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-18,229,148,666,26,75,19
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-19,059,529,267,037,537
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%90,8396,0193,5288,1988,9774,14

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,119,620,022,323,917,8
Potas przyswajalnymg K2O*100g-19,516,925,323,529,237,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,04,05,25,04,54,9
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-12,752,882,481,320,671,3
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,8628,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9239,8

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0190,0230,030,0430,040,03
Wapń%0,270,260,250,170,20,12
Magnez%0,150,150,130,120,10,1
Potas%0,180,180,160,140,120,07
Sód%0,0120,0070,0070,0060,0040,014
Siarka%0,0070,0080,010,0090,0140,013
Glin%0,740,680,580,440,430,44
Żelazo%0,780,870,830,780,610,5

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1197205187233260208
KadmCd mg*kg-10,070,130,090,10,1<0,50
MiedźCu mg*kg-15,56,56,16,66,05,02
ChromCr mg*kg-110,012,310,18,99,07,71
NikielNi mg*kg-15,56,06,77,66,14,49
OłówPb mg*kg-17,76,49,38,87,57,08
CynkZn mg*kg-119,318,820,226,918,320
KobaltCo mg*kg-13,133,283,03,272,782,26
WanadV mg*kg-116,713,313,411,010,78,88
LitLi mg*kg-14,35,85,33,73,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,330,260,290,23<2,00
BarBa mg*kg-140,037,032,530,329,924,7
StrontSr mg*kg-18,57,26,64,75,3<10,00
LantanLa mg*kg-110,49,69,78,68,78,36
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,051,88

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-11519,0256,0196,0196,6135,3<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,8<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,2<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,2<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,8<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,7<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,4<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,9<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,015n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1565486536556379455
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-113,9217,214,19,97,6413,6363636
Zasoleniemg KCl*100g-135,845,437,326,1420,1736