Punkt: 119

Miejscowość: Grobla
Gmina: Słupca
Województwo: wielkopolskie; Powiat: słupecki

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgmp (piasek gliniasty mocny pylasty)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %696766697056
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %161818171727
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %151516141317
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.797869
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.202026
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %534125

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,36,26,26,76,14,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,25,35,55,85,53,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,451,391,211,431,291,72
Węgiel organiczny%0,840,810,70,830,751
Azot ogólny%0,080,080,080,0710,080,08
Stosunek C/N10,510,18,711,79,412,5

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,031,831,651,581,84,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,262,1
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,080,06
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,874,343,693,012,150,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,250,280,380,350,380,13
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,030,050,060,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,380,360,360,420,440,14
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-14,565,014,483,852,991,07
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,596,846,135,434,795
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%69,273,2573,0870,8962,4521,4

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-116,219,216,314,212,912,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-113,013,314,517,321,610
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,63,04,24,25,01,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,551,351,631,50,874,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,922,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,2622,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0620,0590,0550,0410,040,089
Wapń%0,120,150,120,10,10,2
Magnez%0,090,080,070,060,060,11
Potas%0,10,130,040,060,060,07
Sód%0,0060,0070,0050,0030,0040,003
Siarka%0,0110,0130,0140,0110,0110,007
Glin%0,490,440,340,250,330,35
Żelazo%0,620,510,470,490,470,48

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1128143109150151113
KadmCd mg*kg-10,160,190,160,110,11<0,50
MiedźCu mg*kg-14,74,03,73,63,92,7
ChromCr mg*kg-16,88,86,24,96,16,59
NikielNi mg*kg-14,53,33,73,83,93,47
OłówPb mg*kg-19,58,810,011,211,79,6
CynkZn mg*kg-119,216,215,018,914,713,7
KobaltCo mg*kg-11,711,892,131,781,821,77
WanadV mg*kg-19,38,78,36,88,28,5
LitLi mg*kg-14,84,43,42,12,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,230,20,160,160,15<2,00
BarBa mg*kg-128,127,723,819,824,421,6
StrontSr mg*kg-110,510,28,95,26,2<10,00
LantanLa mg*kg-18,78,66,77,67,97,53
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,162,43

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1196,0266,0380,0463,4183,1373
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,2<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,5<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,565
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,742
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,634
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,952
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,457
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,937
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,5<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,454
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,0<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,144
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,8<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,145

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,115n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1370449423698278415
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-15,16,36,28,016,4212,1212121
Zasoleniemg KCl*100g-113,516,616,521,1416,9532