Punkt: 117

Miejscowość: Czewujewo
Gmina: Rogowo
Województwo: kujawsko-pomorskie; Powiat: żniński

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: B (gleby brunatne właściwe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gs (glina średnia)
PTG 2008: gz (glina zwykła)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %585961484839
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %242420222621
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %181719302640
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.626448
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.272541
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %676111111

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,97,06,67,26,67
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,05,85,76,56,06,3
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,311,21,251,531,551,43
Węgiel organiczny%0,760,70,720,890,90,83
Azot ogólny%0,0890,0770,0690,0820,110,1
Stosunek C/N8,59,110,410,98,28,3

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,731,81,881,731,351,2
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.<0,0022
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,04,744,576,525,798,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,720,570,480,620,460,83
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,020,060,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,870,560,540,520,910,38
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,655,935,617,727,179,71
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,387,737,499,458,5213,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%79,3676,7174,981,6984,1673,56

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-117,015,812,016,412,811,4
Potas przyswajalnymg K2O*100g-135,029,428,920,420,210
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-17,46,05,811,97,610
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,00,750,70,90,82,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,162,3
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,6634,2

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0360,0280,0350,0470,050,035
Wapń%0,170,160,160,20,20,37
Magnez%0,190,140,120,180,210,2
Potas%0,250,260,260,210,260,17
Sód%0,0130,0080,0130,0070,0050,006
Siarka%0,0120,0120,0110,0190,0170,013
Glin%0,880,750,750,740,951,08
Żelazo%0,940,850,931,171,131,15

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1245230223312285279
KadmCd mg*kg-10,150,230,180,130,12<0,50
MiedźCu mg*kg-17,36,38,07,58,78,09
ChromCr mg*kg-110,511,011,414,216,118,4
NikielNi mg*kg-17,56,28,311,312,812,1
OłówPb mg*kg-18,77,99,011,19,610,3
CynkZn mg*kg-126,525,125,034,329,830,8
KobaltCo mg*kg-11,812,342,034,54,834,52
WanadV mg*kg-121,726,720,519,021,021
LitLi mg*kg-16,16,04,55,49,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,330,370,260,450,56<2,00
BarBa mg*kg-141,038,242,045,835,948,4
StrontSr mg*kg-110,17,97,28,78,010,4
LantanLa mg*kg-112,410,19,712,212,814,65
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,894,67

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1233,0478,0278,0921,71021,528
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.68,7<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.173,528
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.117,3<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.107,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.109,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.71,0<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,2<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.156,8<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.39,9<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.57,1<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.88,7<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,013n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1559652591794830561
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-18,536,59,010,816,457,95454545
Zasoleniemg KCl*100g-121,917,223,828,5317,0321