Punkt: 115

Miejscowość: Zdziechowa
Gmina: Gniezno
Województwo: wielkopolskie; Powiat: gnieźnieński

Kompleks: 2 (pszenny dobry); Typ: B (gleby brunatne właściwe); Klasa bonitacyjna: IIIa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gl (glina lekka)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %565756565847
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %262322252329
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %182022191924
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.727258
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.232233
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %687569

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,56,86,77,05,96,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,65,85,86,05,15,2
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,04n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,882,082,011,791,590,98
Węgiel organiczny%1,091,211,171,040,920,57
Azot ogólny%0,090,1030,1020,0970,110,1
Stosunek C/N12,111,711,510,78,45,7

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,951,71,351,52,033,5
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,250,16
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,070,1
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-16,367,587,415,414,676,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-11,250,981,090,650,450,95
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,060,060,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,640,450,540,590,670,36
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-18,289,049,16,725,817,71
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-110,2310,7410,458,227,8411,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%80,9484,1787,0881,7474,1267,04

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-125,418,714,613,98,66,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-124,118,324,426,926,311,2
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-112,710,812,68,76,29,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,251,251,121,381,943,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,992,9
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1142,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0550,060,0510,0380,030,079
Wapń%0,210,240,280,170,170,46
Magnez%0,180,150,170,120,140,68
Potas%0,170,170,220,230,180,31
Sód%0,0080,0110,0150,0020,0080,007
Siarka%0,0260,0230,0260,0150,0170,013
Glin%0,790,80,780,470,671,82
Żelazo%0,770,850,850,860,872,87

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1182212198203218233
KadmCd mg*kg-10,240,240,180,130,12<0,50
MiedźCu mg*kg-15,76,26,76,25,82,43
ChromCr mg*kg-19,310,010,68,712,011,4
NikielNi mg*kg-15,36,06,08,18,27,4
OłówPb mg*kg-110,012,312,08,98,78,13
CynkZn mg*kg-127,330,730,232,422,922
KobaltCo mg*kg-13,012,882,393,213,173,46
WanadV mg*kg-118,316,315,311,715,013,9
LitLi mg*kg-15,97,07,34,64,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,30,370,230,290,29<2,00
BarBa mg*kg-134,338,044,533,941,334,2
StrontSr mg*kg-19,710,510,86,17,8<10,00
LantanLa mg*kg-19,611,09,09,210,511,12
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,02<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,82,92

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1199,0174,0348,0229,3167,0114
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,5<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,3<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,442
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,6<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,6<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,4<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,1<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,034
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,5<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,7<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,338

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,002n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1585591555552325477
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-112,979,39,47,838,1912,5
Zasoleniemg KCl*100g-134,224,624,820,6821,6233