Punkt: 113

Miejscowość: Winna Góra
Gmina: Środa Wielkopolska
Województwo: wielkopolskie; Powiat: średzki

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %636161596035
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %212522252440
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %161417161625
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.757455
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.232341
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %655234

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH5,76,35,96,45,45,2
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH4,75,04,95,34,55,6
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,251,21,081,091,133,26
Węgiel organiczny%0,720,70,630,630,661,89
Azot ogólny%0,0650,0560,0580,0680,080,11
Stosunek C/N11,112,510,99,38,217,18

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,622,152,032,182,363
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-10,510,250,110,190,390,39
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-10,30,110,090,050,20,03
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,123,993,722,982,252,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,340,610,650,690,210,48
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,020,060,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,320,40,320,170,750,37
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,815,034,713,93,233,65
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,437,186,746,085,598
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%59,2570,0669,8864,1457,8245,63

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,715,311,710,48,212,7
Potas przyswajalnymg K2O*100g-110,813,112,96,410,612,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,16,07,011,07,85,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,381,251,121,711,272,9
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,552,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,9533,3

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0360,0290,040,0410,040,036
Wapń%0,110,130,10,110,10,39
Magnez%0,10,110,070,090,080,12
Potas%0,120,120,090,130,080,13
Sód%0,0080,0070,0080,0040,0040,005
Siarka%0,0210,020,0160,0110,0110,008
Glin%0,560,50,460,320,350,85
Żelazo%0,590,590,560,60,540,89

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1195218189208221234
KadmCd mg*kg-10,190,190,130,170,14<0,50
MiedźCu mg*kg-15,74,84,35,14,75,61
ChromCr mg*kg-16,87,06,26,96,89,8
NikielNi mg*kg-14,74,94,75,04,75,55
OłówPb mg*kg-18,810,08,310,79,411,3
CynkZn mg*kg-120,520,022,531,219,726,7
KobaltCo mg*kg-12,482,162,892,392,262,76
WanadV mg*kg-112,311,010,29,69,512,8
LitLi mg*kg-14,54,74,22,72,7<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,230,180,210,23<2,00
BarBa mg*kg-131,032,032,332,531,537
StrontSr mg*kg-18,78,16,85,55,4<10,00
LantanLa mg*kg-18,28,46,37,56,86,64
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,323,68

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1172,0153,0413,0257,3158,2249
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,3121
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,789
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,577
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,730
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,8<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,3<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,453
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,8<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,4<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,8<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,025n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1506498506488515432
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-18,919,76,24,846,9115,9090909
Zasoleniemg KCl*100g-123,525,616,512,7718,2442