Punkt: 111

Miejscowość: Robakowo
Gmina: Kórnik
Województwo: wielkopolskie; Powiat: poznański

Kompleks: 5 (żytni dobry); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IVa

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gp (glina piaszczysta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %636465696355
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %202219192424
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %171416121321
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.807967
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.181928
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %534225

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,77,16,46,85,75,9
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,65,95,65,85,05,1
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,08n.o.0,02

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,171,151,231,171,241,93
Węgiel organiczny%0,680,670,710,680,721,12
Azot ogólny%0,0420,050,060,0650,080,08
Stosunek C/N16,213,411,810,59,014

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,81,651,651,582,032,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,320,12
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,130,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,243,242,942,141,43,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,340,280,330,470,260,53
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,020,060,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,230,30,40,290,460,3
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,843,883,692,962,143,93
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,645,535,344,544,176
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%68,0970,1669,165,251,2765,5

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-113,112,214,213,912,614,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-18,011,917,613,112,19,1
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,22,93,86,24,76,2
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,751,00,880,970,692,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,24,9
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4232,4

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0390,040,0480,0380,040,063
Wapń%0,110,090,120,080,060,07
Magnez%0,080,070,070,070,050,06
Potas%0,070,060,060,060,050,06
Sód%0,0060,0050,0070,0050,0050,004
Siarka%0,020,020,0140,010,0110,01
Glin%0,470,360,380,280,270,44
Żelazo%0,410,430,50,420,350,38

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1330325285307295290
KadmCd mg*kg-10,120,080,10,080,06<0,50
MiedźCu mg*kg-14,24,53,63,32,92,8
ChromCr mg*kg-14,74,74,84,54,24,99
NikielNi mg*kg-13,34,04,63,93,43,6
OłówPb mg*kg-110,08,99,69,48,28,39
CynkZn mg*kg-121,018,820,724,414,421,1
KobaltCo mg*kg-12,351,872,381,941,71,76
WanadV mg*kg-16,38,09,56,05,36,37
LitLi mg*kg-14,03,73,92,11,6<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,130,10,140,12<2,00
BarBa mg*kg-128,429,927,628,224,026,9
StrontSr mg*kg-19,48,47,94,14,6<10,00
LantanLa mg*kg-17,86,85,86,75,07,13
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,0<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,441,73

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1152,0239,0316,0144,4102,8<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,1<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,6<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,6<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.13,1<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,3<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,9<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,7<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,4<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,5<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,6<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,2<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,2<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,018n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1395397412575632406
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-13,812,84,35,535,6517,8030303
Zasoleniemg KCl*100g-110,17,411,414,614,9247