Punkt: 107

Miejscowość: Lubocześnica
Gmina: Pniewy
Województwo: wielkopolskie; Powiat: szamotulski

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: V

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %747271777667
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %171918151622
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %99118811
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.878681
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.111313
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %212216

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH7,07,36,97,26,76,5
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,86,05,96,46,25,7
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,04n.o.<0,01

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,070,990,921,120,861,21
Węgiel organiczny%0,620,570,530,650,50,7
Azot ogólny%0,050,0630,0490,0580,070,03
Stosunek C/N12,49,010,811,27,223,33

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,130,981,21,050,981,7
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-13,093,493,092,772,52,4
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,290,40,410,420,150,28
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,030,020,050,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,240,170,170,230,440,14
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-13,654,093,693,473,112,82
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-14,785,074,894,524,094,5
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%76,3680,6775,4676,7676,0562,67

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-19,98,68,910,58,66,5
Potas przyswajalnymg K2O*100g-18,96,47,511,08,64,8
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-14,34,74,75,33,923,3
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,121,250,831,160,442,8
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,132,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,7717,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0390,0460,0460,0310,030,045
Wapń%0,110,140,140,110,110,21
Magnez%0,070,080,070,070,060,09
Potas%0,050,060,030,050,050,07
Sód%0,0050,0060,0050,0040,0040,005
Siarka%0,0210,020,0170,0110,0090,007
Glin%0,370,330,270,270,290,56
Żelazo%0,420,450,440,460,440,57

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1257236203191206275
KadmCd mg*kg-10,190,230,230,170,17<0,50
MiedźCu mg*kg-12,73,03,03,43,6<2,00
ChromCr mg*kg-14,74,75,64,44,64,18
NikielNi mg*kg-12,73,63,74,14,03,02
OłówPb mg*kg-113,914,811,612,611,28,59
CynkZn mg*kg-131,238,332,948,839,324,1
KobaltCo mg*kg-11,871,651,831,821,831,51
WanadV mg*kg-16,37,37,46,76,55,53
LitLi mg*kg-12,92,82,51,92,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,170,170,150,21<2,00
BarBa mg*kg-120,621,320,617,519,720,6
StrontSr mg*kg-16,45,85,13,85,1<10,00
LantanLa mg*kg-16,96,75,96,85,96,43
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,681,99

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1232,0270,0300,01334,0474,6986
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,7<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,0<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.51,885
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.33,388
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.32,254
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,7105
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,8<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.49,2147
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,3<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.47,469
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.58,5131
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,0114
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.38,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.61,0193

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1367395412460265372
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,846,36,75,834,16<1,00
Zasoleniemg KCl*100g-112,816,617,715,410,98<10,00