Punkt: 105

Miejscowość: Sękowice
Gmina: Gubin
Województwo: lubuskie; Powiat: krośnieński

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: F (mady właściwe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gp (glina piaszczysta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %575757555657
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %232020182122
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %202323272321
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.646670
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.323128
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %664432

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,46,76,35,85,37,1
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,45,45,04,64,36,4
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,391,511,421,341,72,88
Węgiel organiczny%0,810,870,820,780,991,1
Azot ogólny%0,0770,0820,1050,0860,110,22
Stosunek C/N10,510,67,89,19,05

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,252,553,233,33,831,4
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,370,790,09
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.0,230,490,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-15,05,85,595,63,046,1
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,820,660,861,520,251,13
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,060,030,080,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,30,430,350,410,610,62
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-16,186,956,837,613,937,85
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-18,439,510,0610,917,7610
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%73,3173,1667,8969,7450,6678,5

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,216,014,43,64,112,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-111,915,212,211,511,524,5
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-18,97,16,511,66,611,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,880,880,680,691,01,4
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,352,4
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<1,004,1

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0410,0340,0430,0410,040,065
Wapń%0,130,160,130,10,070,19
Magnez%0,080,090,080,080,070,08
Potas%0,120,10,130,080,070,08
Sód%0,010,0070,0130,0070,0050,005
Siarka%0,0120,0160,0170,0170,0160,014
Glin%0,960,870,960,660,470,5
Żelazo%0,931,041,11,170,930,75

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1317348320390318463
KadmCd mg*kg-10,170,190,160,130,12<0,50
MiedźCu mg*kg-17,26,56,06,85,87,52
ChromCr mg*kg-111,211,011,710,69,313,6
NikielNi mg*kg-17,36,87,36,85,77,26
OłówPb mg*kg-17,910,18,917,314,718,4
CynkZn mg*kg-152,053,047,248,441,248,5
KobaltCo mg*kg-11,632,092,654,083,54,95
WanadV mg*kg-110,015,612,914,414,819,8
LitLi mg*kg-18,19,99,67,25,4<10,00
BerylBe mg*kg-10,40,470,460,540,43<2,00
BarBa mg*kg-172,776,781,675,054,779,2
StrontSr mg*kg-117,019,713,67,87,011,6
LantanLa mg*kg-112,314,215,011,69,010,86
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,03<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,787,25

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1353,0140,0260,0210,1242,9104
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,833
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,628
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.40,943
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.21,0<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,0<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,3<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,0<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,3<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,7<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,333
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,8<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.10,9<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,0<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,8<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,087n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1546560573569543491
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,665,37,04,935,363,41
Zasoleniemg KCl*100g-119,714,018,613,0214,15<10,00