Punkt: 103

Miejscowość: Wojcieszyce
Gmina: Kłodawa
Województwo: lubuskie; Powiat: gorzowski

Kompleks: 4 (żytni bardzo dobry (pszenno-żytni)); Typ: AP (gleby płowe); Klasa bonitacyjna: IIIb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: gpp (glina piaszczysta pylasta)
PTG 2008: gp (glina piaszczysta)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %636365656651
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %242520232326
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %131215121123
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.828263
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.171633
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %332124

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,66,35,96,86,46,6
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH5,35,14,85,95,85,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,031,131,031,241,231,85
Węgiel organiczny%0,60,650,60,720,711,07
Azot ogólny%0,0440,040,0520,0680,090,11
Stosunek C/N13,616,211,510,67,99,73

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-12,252,432,481,651,581,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,4
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-12,242,121,932,642,593,5
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,290,230,110,210,350,25
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,010,080,03<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,250,30,480,440,232,28
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-12,812,712,533,373,26,03
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-15,065,145,015,024,786,4
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%55,5352,7250,567,1666,9494,22

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-112,99,811,314,212,110
Potas przyswajalnymg K2O*100g-17,910,111,918,116,018,7
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-13,42,42,72,52,82,7
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,130,20,30,820,843,7
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,521
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,9932,5

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0350,0280,040,0420,040,084
Wapń%0,090,070,090,10,080,25
Magnez%0,070,070,060,060,050,33
Potas%0,080,080,070,080,050,22
Sód%0,0070,0060,0070,0060,0040,004
Siarka%0,0090,0180,0110,0130,0130,01
Glin%0,550,410,410,30,221,49
Żelazo%0,540,460,530,520,432,18

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1325307297316272315
KadmCd mg*kg-10,190,180,150,190,16<0,50
MiedźCu mg*kg-19,28,77,76,414,04,47
ChromCr mg*kg-18,87,88,96,85,57,14
NikielNi mg*kg-14,03,75,04,33,94,39
OłówPb mg*kg-19,98,87,612,412,811,5
CynkZn mg*kg-120,817,221,432,128,825,7
KobaltCo mg*kg-11,331,871,721,751,541,88
WanadV mg*kg-110,012,714,110,39,111,1
LitLi mg*kg-14,54,63,92,31,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,170,230,170,160,13<2,00
BarBa mg*kg-129,126,926,623,721,923,8
StrontSr mg*kg-18,96,78,38,07,0<10,00
LantanLa mg*kg-18,98,68,77,56,08,18
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,24,6

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1308,0279,0284,0324,5274,1430
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,226
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,3<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.43,481
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.24,245
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.18,333
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.23,852
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,651
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,438
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,4<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.36,064
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.34,2<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.12,946
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,9<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.25,245

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,083n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1464468492500633383
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-14,045,86,86,237,1512,5
Zasoleniemg KCl*100g-110,715,318,116,4318,8833