Punkt: 101

Miejscowość: Białków
Gmina: Cybinka
Województwo: lubuskie; Powiat: słubicki

Kompleks: 7 (żytni bardzo słaby (żytnio-łubinowy)); Typ: Ar (gleby rdzawe); Klasa bonitacyjna: VI

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %928787919068
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %3664618
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %5775414
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.949491
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.567
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %111102

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH6,97,66,96,86,64,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH6,26,56,35,86,23,9
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,451,511,671,691,351,51
Węgiel organiczny%0,840,870,970,980,780,87
Azot ogólny%0,0560,060,070,0760,070,06
Stosunek C/N15,014,513,912,911,214,5

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-11,581,351,131,81,355,1
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.2,22
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.0,03
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-14,614,915,712,694,191
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,250,360,450,240,10,16
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,030,060,020,040,02<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,210,240,20,220,40,15
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-15,15,576,383,194,711,37
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,686,927,514,996,066,47
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%76,3580,4984,9563,9677,7356,89

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-115,018,424,323,730,63,2
Potas przyswajalnymg K2O*100g-17,19,27,212,03,63,9
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-12,63,23,83,04,21,8
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-10,750,750,60,520,56<1,00
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,1711,2
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,9133

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0610,0560,0690,0750,060,06
Wapń%0,130,20,20,120,140,2
Magnez%0,040,050,070,040,040,42
Potas%0,040,040,050,040,040,09
Sód%0,0060,0050,0080,0030,0050,01
Siarka%0,0120,0160,0170,0150,0130,01
Glin%0,420,380,390,30,30,69
Żelazo%0,410,370,420,430,420,69

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-185749110797248
KadmCd mg*kg-10,170,140,210,160,13<0,50
MiedźCu mg*kg-12,83,22,73,02,83,7
ChromCr mg*kg-15,54,85,45,04,37,2
NikielNi mg*kg-14,03,63,73,33,04,2
OłówPb mg*kg-16,76,55,79,69,59,5
CynkZn mg*kg-118,519,020,723,421,328,3
KobaltCo mg*kg-10,721,021,061,291,091,16
WanadV mg*kg-13,53,85,36,67,110
LitLi mg*kg-12,32,63,21,71,9<10,00
BerylBe mg*kg-10,130,10,130,120,14<2,00
BarBa mg*kg-122,619,923,924,623,722,9
StrontSr mg*kg-18,08,99,57,97,4<10,00
LantanLa mg*kg-14,34,95,64,84,48,7
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.2,01<1,00

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1187,054,0155,0377,5139,5<25,0
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,4<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,8<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,2<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.17,4<25,0
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,4<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.9,3<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.8,6<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,8<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,6<25,0
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,2<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,1<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,0<25,0

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,014n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1182268299333662432
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-17,4810,910,15,85,0818,5606060
Zasoleniemg KCl*100g-119,328,826,615,3213,4149