Punkt: 1

Miejscowość: Kędrzyno
Gmina: Siemyśl
Województwo: zachodniopomorskie; Powiat: kołobrzeski

Kompleks: 6 (żytni słaby); Typ: Bk (gleby brunatne kwaśne); Klasa bonitacyjna: IVb

Gatunek gleby wg:
BN-78/9180-11: pgl (piasek gliniasty lekki)
PTG 2008: pg (piasek gliniasty)

UziarnienieJednostkaRok
199520002005201020152020
BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mmudział w %686773878967
BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mmudział w %1821164320
BN-78/9180-11: < 0.02 mmudział w %1412119813
PTG 2008: 2,0-0,05 mmudział w %n.o.n.o.n.o.919181
PTG 2008: 0,05-0,002 mmudział w %n.o.n.o.n.o.8717
PTG 2008: < 0.002 mmudział w %535122

Odczyn i węglanyJednostkaRok
199520002005201020152020
Odczyn "pH " w zawiesinie H2OpH4,86,06,27,27,16,8
Odczyn "pH " w zawiesinie KClpH3,94,75,16,66,86,5
Węglany (CaCO3)%n.o.n.o.n.o.0,250,540,04

Substancja organiczna glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Próchnica%1,511,61,321,451,521,5
Węgiel organiczny%0,870,930,770,840,880,87
Azot ogólny%0,060,0730,0880,0810,10,08
Stosunek C/N14,512,78,710,48,810,88

Właściwości sorpcyjne glebyJednostkaRok
199520002005201020152020
Kwasowość hydrolityczna (Hh)cmol(+)*kg-15,13,232,031,581,21,8
Kwasowośc wymienna (Hw)cmol(+)*kg-12,220,40,12n.o.n.o.0,07
Glin wymienny "Al"cmol(+)*kg-11,940,220,03n.o.n.o.0,01
Wapń wymianny (Ca2+)cmol(+)*kg-11,01,691,984,015,223,8
Magnez wymienny (Mg2+)cmol(+)*kg-10,160,340,410,370,151,1
Sód wymienny (Na+)cmol(+)*kg-10,060,10,150,070,1<0,10
Potas wymienny (K+)cmol(+)*kg-10,150,150,130,320,260,47
Suma kationów wymiennych (S)cmol(+)*kg-11,372,282,674,785,745,37
Pojemność sorpcyjna gleby (T)cmol(+)*kg-16,475,514,76,366,9411,2
Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V)%21,1741,3856,8175,1482,747,95

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślinJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor przyswajalnymg P2O5* 100g-13,24,89,142,656,439,6
Potas przyswajalnymg K2O*100g-13,93,24,78,410,816,4
Magnez przyswajalnymg Mg*100g-11,83,05,03,33,413,5
Siarka przyswajalnamg S-SO4*100g-11,371,251,050,960,832,1
Azot amonowyNNH4 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,642,7
Azot azotanowyNNO3 mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.7,1132,7

Całkowita zawartość makroelementówJednostkaRok
199520002005201020152020
Fosfor%0,0590,0530,0860,0920,110,028
Wapń%0,060,080,110,050,330,02
Magnez%0,080,080,070,050,070,05
Potas%0,090,070,050,040,020,05
Sód%0,0090,0050,0090,0050,0030,002
Siarka%0,0120,0130,0170,0120,0130,012
Glin%0,690,580,670,280,280,29
Żelazo%0,690,630,550,50,440,29

Całkowita zawartość pierwiastków śladowychJednostkaRok
199520002005201020152020
ManganMn mg*kg-1248272293268254264
KadmCd mg*kg-10,170,120,10,090,09<0,50
MiedźCu mg*kg-13,74,04,24,03,73,64
ChromCr mg*kg-17,26,06,04,54,65,77
NikielNi mg*kg-14,23,83,32,62,32,81
OłówPb mg*kg-19,510,89,39,47,78,35
CynkZn mg*kg-128,328,727,228,117,721
KobaltCo mg*kg-11,161,271,61,331,291,45
WanadV mg*kg-110,010,312,68,38,28,69
LitLi mg*kg-14,74,43,21,92,0<10,00
BerylBe mg*kg-10,20,20,130,130,15<2,00
BarBa mg*kg-122,926,125,113,213,614,8
StrontSr mg*kg-16,36,95,04,75,4<10,00
LantanLa mg*kg-18,77,46,44,34,25,33
RtecHg mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01<0,100
ArsenAs mg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.1,581,72

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczneJednostkaRok
199520002005201020152020
Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWAµg*kg-1353,0397,0186,0202,4238,188
WWA - naftalenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.3,0<25,0
WWA - fenantrenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.22,3<25,0
WWA - antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.5,9<25,0
WWA - fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.35,234
WWA - chryzenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,3<25,0
WWA - benzo(a)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.15,5<25,0
WWA - benzo(a)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.20,7<25,0
WWA - benzo(a)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,1<25,0
WWA - benzo(ghi)perylenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.16,6<25,0
WWA - fluorenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.4,0<25,0
WWA - pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.29,628
WWA - benzo(b)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.30,8<25,0
WWA - benzo(k)fluorantenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.11,7<25,0
WWA - dibenzo(a,h)antracenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.6,5<25,0
WWA - indeno(1,2,3-cd)pirenµg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.19,934

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w glebachJednostkaRok
199520002005201020152020
Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDDmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.0,01n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - aldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - dieldrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - endrinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCHmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbarylmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuranmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - manebmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.n.o.
Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazinmg*kg-1n.o.n.o.n.o.n.o.<0,001n.o.

Pozostałe właściwościJednostkaRok
199520002005201020152020
RadioaktywnośćBq*kg-1432317415409155331
Przewodnictwo elektryczne właściwemS*m-12,233,24,36,46,0912,1212121
Zasoleniemg KCl*100g-15,78,211,416,916,0832