kontrast
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj15
W tym miesiącu7440
W tym roku45647
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

Strona główna » Skargi, wnioski, petycje » Petycje z 2018 roku » Petycja z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie Programu Badań pn. "Ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Strzemieszyce Wielkie i Małe"
2018-09-13 11:17:14
Petycja z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie Programu Badań pn. "Ocena środowiskowych zagrożeń zdrowia mieszkańców Dąbrowy Górniczej ze szczególnym uwzględnieniem dzielnicy Strzemieszyce Wielkie i Małe"

Data wpływu: 6.09.2018 r.

Przekazano do: Departamentu Prawa i Orzecznictwa

Przewidywany termin rozpatrzenia: 6.12.2018 r.

 

 

W dniach  11 września 2018 r. – 26 października 2018 r. do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska wpłynęło kolejnych 25 petycji w przedmiotowej sprawie. Z uwagi na tożsamość zagadnienia podnoszonego w ww. petycjach, zostały one zakwalifikowane jako petycja wielokrotna w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o petycjach oraz zarządzono łączne ich rozpoznanie.

Ogłasza się okres oczekiwania na dalsze petycje, stosownie do art. 11 ust. 2 ustawy o petycjach, do dnia 10 grudnia 2018 r. Sposób załatwienia petycji zostanie ogłoszony na niniejszej stronie, co zastąpi zawiadomienia indywidualne, zgodnie z treścią art. 11 ust. 4 ww. ustawy.

 

drukuj drukuj