kontrast
Statystyki odwiedzin:
Dzisiaj30
W tym miesiącu7455
W tym roku45662
Pobranych plików87437
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


     Deklaracja dostępności GIOŚ

2018-05-24 15:25:29
Ochrona danych osobowych

Ochrona danych osobowych

Poniżej znajduje się informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób wnoszących sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji do Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych osób wnoszących sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji jest Główny Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.
 • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem email: iod@gios.gov.pl
 • Będziemy przetwarzać dane osobowe osób wnoszących sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji w celu rozpatrzenia tych spraw, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
 • Dane osobowe osób wnoszących sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji będziemy przechowywać przez okres do 40 lat.
 • Osoby wnoszące sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji mają prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
  2. sprostowania danych osobowych,
  3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 • Osoby wnoszące sprawy z zakresu skarg, wniosków oraz petycji mają prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.
drukuj drukuj